Re: översättning av 'userspace'

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-18 01:15:18

Du får gärna komma med exempel på svensk litteratur där "running in user
space" och "running in kernel space" översätts med "kör i
användarutrymmet" och "kör i kärnutrymmet". Jag har inte hittat någon
sådan. Därför föreslog jag det jag gjorde eftersom "rymd" blir bättre i
detta sammanhang, till skillnad från "utrymme" som blir helt fel i mitt
tycke och kan förväxlas med någon sorts utrymme på disk, vilket det inte
alls är här.

I det sammanhanget låter din analogi idiotisk - ungefär lika idiotiskt som
att kalla det där utanför atmosfären för "utrymmet".


ChristianOn Mon, 18 Jun 2001, Björn Lindblom wrote:
> Användarrymden låter idiotiskt - i all litteratur om Unix används
> uttrycket användarutrymme - det anger ju precis vad det är -
>
> Men vissa kanske har en lägenhetsrymd istället för oss vanliga
> dödliga som har lägenhetsutrymmen.....
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Christian Rose" <menthos@menthos.com>
> To: <swe_doc_listan@listserver.nu>
> Cc: <sv@li.org>
> Sent: Sunday, June 17, 2001 11:54 PM
> Subject: Re: översättning av 'userspace'
>
>
> > Allra bäst är såklart att inte använda bindestreck när det inte
> > behövs. Dvs "användarutrymme" i så fall. :-)
> >
> > Jag tycker ändå att "användarrymden" är bättre. Det passar bättre ihop med
> > "kärnrymden" som är motsatsen ("user space" och "kernel space" används ju
> > i betydelsen program som inte använder kärnan direkt och program som
> > exekveras som en del av kärnan).
> >
> > "Användarutrymme" och "kärnutrymme" tycker jag är tvetydiga. Det låter som
> > någonstans på filsystemet. Termen "rymd" har fördelen att inte kunna
> > förväxlas på samma sätt. Det vanliga uttrycket "executing in user space"
> > blir "kör i användarrymden" som inte kan missförstås på samma sätt som
> > "kör i användarutrymmet" (jaha, var är det i filsystemet? :)
> >
> > Christian
> >
> >
> > On Sun, 17 Jun 2001, Marko Koski-Vähälä wrote:
> > > Jag har då aldrig hört talas om användarrymden men användar-utrymme vet
> > > man vad det är. Det allra bästa är ju att kolla sammanhanget.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.