Re: error 0.0

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-15 19:57:56

Magnus Jonsson wrote:
> "Project-Id-Version: error\n"
> "PO-Revision-Date: 2001-06-15 HO:MI\n"

Inget creation-date?
Skriv du datumet som "2001-06-15 HH:MM+0200" (byt ut HH och MM såklart).


> "Last-Translator: Magnus Jonsson <bigfoot@acc.umu.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

"ISO" kan man skriva stort eller litet om man vill, men "8bit" ska
skrivas samman tror jag vi kom fram till.


> msgid "Arg list too long"
> msgstr "Argumentlistan för lång"

Kanske "är"?


> msgid "Block device required"
> msgstr "Blockspecialfil krävs"

Kanske "Blockenhet"?


> msgid "Channel number out of range"
> msgstr "Kanalnummer utanför giltigt intervall"

Kanske "Kanalnumret"?


> msgid "Destination address required"
> msgstr "Destination krävs"

Kanske "Destinationsadress"?


> msgid "Device not a stream"
> msgstr "Enheten är inte en stream"

Dataterm rekommenderar vad jag kommer ihåg "flöde" som översättning av
"stream". Man kanske kan skriva "... flöde (stream)"


> msgid "Device or resource busy"
> msgstr "Enhet eller resurs upptagen"
> 
> msgid "Directory not empty"
> msgstr "Katalog inte tom"

Kanske bestämd form?
Kanske "är"?


> msgid "Exchange full"
> msgstr "Växeln full"

Här har du bestämd form.


> msgid "File name too long"
> msgstr "Filnamn för långt"
> 
> msgid "File table overflow"
> msgstr "Filtabell flödade över"
> 
> msgid "File too large"
> msgstr "Fil för stor"
>
> msgid "Function not implemented"
> msgstr "Funktion inte implementerad"

Kanske "är". Kanske bestämd form?


> msgid "Host is down"
> msgstr "Värddator är nere"

Kanske bestämd form?


> msgid "Identifier removed"
> msgstr "Identifierare borttagen"

Kanske "är". Kanske bestämd form?


> msgid "Is a named type file"
> msgstr "Är av typ namnfil"

Är det den betydelsen?
"namngiven" kanske?


> msgid "Link number out of range"
> msgstr "Länkantal utanför giltigt område"

Kanske "är". Kanske bestämd form?


> msgid "Math argument out of domain of func"
> msgstr "Beräkningsargument utanför domänen av funktionen"

Samma här.


> msgid "Math result not representable"
> msgstr "Beräkningsresultatet är inte representabelt"

Här har du det.


> msgid "Message too long"
> msgstr "Meddelandet för långt"

Kanske "är"?


> msgid "Multihop attempted"
> msgstr "Flerhopp försöktes"

Hmm. Kommer inte på någon bättre översättning. :)
Kanske "multihopp"?


> msgid "Name not unique on network"
> msgstr "Namnet inte unikt i nätverket"

Kanske "är"?


> msgid "Network dropped connection because of reset"
> msgstr "Nätverket tog bort förbindelsen p.g.a. omstart"

Kanske ska man skriva ut "på grund av"? Jag tycker det finns plats.
Smaksak.


> msgid "No CSI structure available"
> msgstr "Inga CSI-strukturer tillgängliga"

Snarare "Ingen CSI-struktur".


> msgid "No buffer space available"
> msgstr "Ingen buffertplats tillgänglig"

Kanske "buffertutrymme"? Smaksak.


> msgid "No data available"
> msgstr "Inga data tillgängliga"

"Ingen data tillgängligt" kanske? Nu blir jag osäker, någon som vet
vilken form som är rätt?


> msgid "Not a XENIX named type file"
> msgstr "Inte en XENIX-namngiven fil"

Här använder du en lite annan form än det tidigare meddelandet med
"named type file".


> msgid "Not a typewriter"
> msgstr "Inte en skrivmaskin"

:-)


> msgid "Object is remote"
> msgstr "Är ett fjärrobjekt"

Kanske "Objektet ..."?


> msgid "Operation not permitted"
> msgstr "Operationen inte tillåten"

Kanske "är"?


> msgid "Out of streams resources"
> msgstr "Stream-resurserna är slut"

Se "stream"/"flöde" tidigare.


> msgid "Protocol family not supported"
> msgstr "Protokollfamiljen stöds ej"

Jag gillar "inte". =)


> msgid "Protocol not available"
> msgstr "Protokollet inte tillgängligt"

Kanske "är"?


> msgid "Protocol not supported"
> msgstr "Protokollet stöds ej"

Se "inte"/"ej".


> msgid "Socket type not supported"
> msgstr "Uttagstyp (socket) stöds ej"

Se "ej"/"inte".


> msgid "Software caused connection abort"
> msgstr "Mjukvara orsakade förbindelsebrott"

Kanske "Programvara".


> msgid "Streams pipe error"
> msgstr "Streams-rörfel"

Se "stream"/"flöde".


> msgid "Text file busy"
> msgstr "Kodfil upptagen"

Inte textfil?


> msgid "Timer expired"
> msgstr "Klockan ringde"

Hoho =)
Kanske något annat... "Äggklockan ringde". Nä.
"Tidtagningsklockan ringde"? Klurigt.


> msgid "Transport endpoint is already connected"
> msgstr "Transportslutpunkten är redan förbunden"
> 
> msgid "Transport endpoint is not connected"
> msgstr "Transportslutpunkten är inte förbunden"

Kanske s/förbunden/ansluten/ ?


> msgid "Value too large for defined data type"
> msgstr "Värdet för stort för definierad datatyp"

Kanske bestämd form, "den definierade datatypen".
Mycket bra översättning! Jättebra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.