glunarclock

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-05 11:09:08

Christian Rose writes:
> #: src/moonproperties.c:239
> msgid "Latitude (decimal degrees):"
> msgstr "Latitud (grader med decimaler):"

Blir det inte bättre att säga "decimala grader" eller "grader
decimalt" på svenska också?  Som du skrivit känns det mer som ett krav
på noggrannhet än talsystemets bas.

> #: src/moonproperties.c:285
> msgid "Longitude (decimal degrees):"
> msgstr "Longitud (grader med decimaler):"

D:o.

> # Hjälp!
> #: src/moondatadialog.c:148
> msgid "Local Sidereal Time"
> msgstr "Lokal sidoriktig tid"

Någon som är bättre än jag på astronomi får gärna rätta mig, men jag
tror det heter "Lokal siderisk tid" på svenska.

> #: src/moondatadialog.c:236
> msgid "Illumination"
> msgstr "Upplysning"

I dagligt tal säger man väl "Belysning".  Som i "Hela månens hitre
sida är belyst."

> # Tveksam
> #: src/moondatadialog.c:409
> msgid "Right Ascension"
> msgstr "Höger uppstigning"
> 
> # Tveksam
> #: src/moondatadialog.c:417
> msgid "Declination"
> msgstr "Nedgång"

Jag tror man talar "deklination" som är en vinkel.  Kan "Ascension"
vara höjd över horisonten kanske?  Som sagt, finns det någon här som
KAN astronomi ...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.