Re: wget igen

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-05-31 23:05:14

Christian Rose:

> N msgid "Usupported listing type, trying Unix listing parser.\n"
> N msgstr "Listningstypen stöds inte, försöker med Unix-listningstolkare.\n"

"Unix-listtolkare" är nog mer lättsmält.

> N msgid "\nREST failed; will not truncate `%s'.\n"
> N msgstr "\nREST misslyckades, kommer inte att trunkera \"%s\".\n"

Är "trunkera" ett svenskt ord? "Klippa" kanske?

> N "Servern stöder inte fortsatta hämtningar, vilket är i konflikt med \"-c\".\n"
> N "Vägrar att trunkera existerande filen \"%s\".\n"

Jag skulle nog säga *återupptagna* hämtningar (det är iaf den översättningen
jag har använt i Opera).

> N " -c, --continue        fortsätt hämtningen av en delvis hämtad fil.\n"

Lika här isf.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.