wget igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-31 20:35:15

Christian Rose writes:
> N msgid "Syntax error in Set-Cookie at charxacter `%c'.\n"
> N msgstr "Syntaxfel i \"Set-Cookie\" vid tecknet \"%c\".\n"

Texnet? :-)

> N msgid " (%s bytes)"
> N msgstr " (%s byte)"

I de precis föregående hade du samma längd i översättningen. Jag
antar att det är någon slags tabelluppställning. Det gäller inte det
här meddelandet också?

> N msgid "Failed to set up an SSL context\n"
> N msgstr "Misslyckades med att ställa in ett SSL-sammanhang\n"

Vet du vad de exakt menar med "SSL context"?

> N msgid "Reusing connection to %s:%hu.\n"
> N msgstr "Återanvänder anslutningen till %s:%hu.\n"

Det här med bestämd form. Är du säker på att det här bara finns en
sådan anslutning?

>  #: src/http.c:1199
> N msgid "\n  The file is already fully retrieved; nothing to do.\n\n"
> N msgstr "\n  Filen är redan fullständigt hämtad, inget att göra.\n\n"

Du indenterar ett steg mindre. Var det meningen?

> N "    --sslcertfile=FILE   optional client certificate.\n"
> N "    --sslcertkey=KEYFILE  optional keyfile for this certificate.\n"
> N "    --sslcertfile=FIL    valfritt klientcertifikat.\n"
> N "    --sslcertkey=NYCKELFIL  valfri nyckelfil för detta certifikat.\n"

Jag tycker "valfri" låter konstigt här. Blir inte t.ex. "frivillig"
bättre?

> G " -N, --timestamping      don't retrieve files if older than local.\n"
> N " -N, --timestamping      don't re-retrieve files unless newer than local.\n"
>  " -N, --timestamping      hämta inte filer om de är äldre än de lokala.\n"

Du kanske missade att den ändrats en aning? Eller tyckte du det var
bättre som det var på svenska?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.