Re: pan igen

From: Per Larsson (tucker_at_algonet.se)
Date: 2001-05-30 20:32:39

On Wed, 30 May 2001, Christian Rose wrote:

> Här är en uppdaterad version av pan, nyhetsläsaren
> (http://pan.rebelbase.com/). Det är ganska mycket ändrat sedan sist så jag
> skickar hela rasket. Filen finns även på
> http://www.menthos.com/po/gnome/pan.sv.po
> 
> Ta gärna en titt!
> 

> #: pan/acache.c:527
> #, c-format
> msgid "Removed %d articles from local cache"
> msgstr "Tog bort %d artiklar från locala cachen"
                   ^

> #: pan/article-actions.c:123
> msgid "Cancelling article"
> msgstr "Avbryter artikel"

Är detta när man trycker Ctrl-C eller när man skickar ut ett "cancel
message" i en diskussionsgrupp? Om det är det senare vill jag nog ha
"Stoppar artikel".

> msgid "Decoded \"%s\" from group \"%s\", \"%s\" part #%d"
> msgstr "Avkodade \"%s\" från gruppen \"%s\", \"%s\" del nummer %d"

Jag vet inte om jag skulle ha med "nummer" här, men det kanske man ska.

> msgid "Followup-To: "
> msgstr "Följ-upp-till: "

"Uppföljning-till:" ?
Finns på ett par ställen till i så fall.

> #: pan/gui.c:281
> msgid "Followup to newsgroup _and Reply by E-mail"
> msgstr "_Följ upp till diskussionsgrupp _och svara med e-post"

Hupp! Ett "_" för mycket, tror jag.

> #: pan/gui.c:582 pan/gui.c:583
> msgid "Online Users _Manual"
> msgstr "Användarmanual på webben"

Ett för lite här ...

> #: pan/gui.c:993 pan/gui.c:994
> msgid "Rot13 the Message Body"
> msgstr "Rotera meddelandetexten 13 tecken"

Hmm. Stackars åäöÅÄÖ, får inte följa med i emacs rot13-transformering!

> msgid "WARNING: %d lines too wide in signature"
> msgstr "VARNING: %d rader är för vida i signatur"

Man brukar väl säga "för långa"?

> #: pan/message-check.c:142
> #, c-format
> msgid "WARNING: %d lines >80 characters in the message."
> msgstr "VARNING: %d rader >80 tecken i meddelandet."

Störreäntecken känns som en anglicism för mig.

> #: pan/message-window.c:314
> msgid "_Rot13 Selected Text"
> msgstr "_Rotera 13 på markerad text"

> #: pan/message-window.c:315
> msgid "Rot13 Selected Text"
> msgstr "Rotera markerad text 13 tecken"

Att vara konsekvent, var det, ja. Eller?

> #: pan/message-window.c:803
> msgid "Followup-To:"
> msgstr "Uppföljning-till:"

Här har du redan använt det!

> #: pan/prefs.c:2086
> msgid "Grouplist Pane"
> msgstr "Grupplistepanel"

Tidigare så hade du översatt till "...delen" inne i några meddelanden
om inte jag såg fel.

> #: pan/rule-criteria.c:757
> msgid "Hello kail!"
> msgstr "Hej KaiL!"

Du tänker på Kai Florian Lahmann som brukar hänga på #abiword?

> #: pan/rule-criteria.c:778
> msgid "hello tov!"
> msgstr "hej Tov!"
>
> #: pan/rule-criteria.c:803
> msgid "Hello minmax!"
> msgstr "Hej minmax!"

Fler "Hej <användarnamn>"?

> #: pan/dialogs/dialog-newuser.c:572
> msgid ""
> "You have successfullly entered all of\n"
> "the information required to set up Pan.\n"
> "\n"
> "To save these settings, click Finish."
> msgstr ""
> "Du har angett all information som\n"
> "behövs för att ställa in Pan.\n"
> "\n"
> "För att spara denna information\n"
> "klickar du på Slutför."

Här tycker jag du kan buggrapportera "successfullly".

> #: pan/dialogs/rules_interface.c:946
> msgid "Mark as"
> msgstr "Märk som"

Någon anledning att inte använda "Markera" ... ?
Det känns som att sådan finns.

> #: pan/dialogs/rules_interface.c:1132
> msgid "_Watch thread (highlights the thread)"
> msgstr "Be_vaka tråd (markera tråden)"

Det står väl "markeraR"?

Det var mitt lilla bidrag, det.

-- 
Democracy is the working model of any form of mob rule. The fruit of
democracy, if unchecked by respect for human rights, is gang violence.
Always! -- http://www.unquietmind.com/mislaid_iv.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.