think

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-29 19:24:49

> Här är en ny översättning av ett litet program.

Inga anmärkningar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.