Re: flera rader

From: Bo Rosen (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-05-29 14:06:03

Den 29 May 2001 13:39:46 +0200 skrev Christian Rose:

> Det behöver det inte nödvändigtvis göra. Får du plats på en rad när inte
> originalet gör det behöver du inte skriva på flera rader.


Ok, tack. Just i det här fallet var det några långa ena.

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.