Re: think

From: Bo Rosen (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-05-29 13:26:55

Den 29 May 2001 13:06:48 +0200 skrev Christian Rose:

> 
> #: src/think.c:696
> #, c-format
> msgid "Outline loaded: %s"
> msgstr "Utkast inläst: %s"
> 
> #: src/think.c:709
> msgid "Outline saved."
> msgstr "Utkastet sparat."

Borde inte de här två ha samma form?


Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.