Re: flera rader

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-29 12:22:03

Bo Rosen wrote:
> Jag vet att jag sett något om detta någonstans, men kan inte komma ihåg
> hur man gjorde.
> 
> Jag har ett msgid på flera rader, men utan radbrytningar
> 
> "blabla "
> "mer blabla"
> "och ytterligare lite bla"
> 
> Jag använder emacs, men kommer som sagt inte ihåg hur jag byter rad utan
> radbrytning .-) Eller är det bara att skriva på så sköter det sig
> självt?

Hmm, jag vet inte om jag missförstod det här, men du ska inte pilla i
msgid:et! Det fungerar som en nyckel, och ändrar du det hittas inte din
motsvarande översättning.

Jag antar att du menar att du har ett existerande msgid på flera rader,
och hur du skriver en motsvarande msgstr på flera rader. Det är enkelt,
det enda villkoret är att första raden är tom (""). Det spelar ingen
roll var du radbryter (eftersom strängen ändå kommer att sättas samman),
men jag brukar ta som en regel att bryta så att raderna inte blir
bredare än 80 tecken i bredd.

Exempelvis:

msgid ""
"This is a long message that spans several lines "
"and is really long."
msgstr ""
"Det här är ett långt meddelande som spänner över flera "
"rader och är riktigt långt."

Meddelandet kommer att konkateneras till en rad, så glöm inte blanksteg
mellan orden (efter ordet "flera" i detta fallet).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.