Re: Att vara konsekvent.

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-22 17:18:22

Göran Uddeborg wrote:
> > Försent...  Jag räknade inte och ej och kom fram till att det gick fortare att
> > byta ej till inte.
> 
> Var det egentligen ett skäl till att ändra?  När man pratar om
> specifika företeelser kan det finnas skäl att vara konsekvent.  Så att
> inte någon börjar fundera på skillnaden mellan "länkbibliotek" och
> "bibliotek" till exempel.
> 
> Men när det gäller helt vardagliga ords synonymer, som ej/inte, kan
> man väl få variera sig?  Jag använder säkert olika termer för samma
> sak i mitt dagliga språk utan att tänka närmare på det.  Att försöka
> utrota alla synonymer och bara använda en av dem gör väl inte språket
> bättre, snarare fattigare?

Att använda synonymer och variera språket är viktigt när man skriver
texter. Detta för att man ska göra betraktarens (läsarens) upplevelse
mer variationsrik och spännande. Det spelar mindre roll att betraktaren
kanske tolkar texten lite annorlunda beroende på vilka synonymer som
används, det är ju ändå upp till dennes fantasi att skapa sig sin egen
bild av berättelsen. Däremot är det viktigt att betraktaren får en
variationsrik upplevelse.


Det gäller knappast när det är datorprogram det handlar om. Datorprogram
har speciella funktioner som man vill hjälpa användaren att utföra.
Skillnader (både avsiktliga och oavsiktliga) i utseende och beteende
hjälper där sällan användaren; de snarare distraherar från uppgiften som
ska utföras, och förvillar och skapar osäkerhet.
Man försöker istället i datorprogram att vara väldigt konsistent så att
användaren känner igen sig, genom att göra den grafiska miljön
konsistent, med knappar och menyer som ser ut och beter sig på samma
förutsägbara sätt. På samma sätt försöker man använda ett väldigt
konsistent språk.

Om det heter "directory"/"katalog" på ett ställe och "folder"/"mapp" på
ett annat är det ett problem, inte en fördel. Samma sak med övriga
stilskillnader i meddelanden i olika datorprogram. Det är ett problem
som inte är så lätt att åtgärda (och att buggrapportera stilskillnader i
språkbruket brukar inte vara vanligt och högprioriterat), men det
innebär inte att man ska uppmuntra skillnader i språkbruk och språkstil,
vilket går stick i stäv med homogeniseringen och därmed förenklandet för
användaren, och gör användaren en otjänst.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.