seahorse

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-12 22:44:42

> #: src/main.c:179
> msgid "canonical textmode output"
> msgstr "absolut textlägesutdata"

"Absolut"?  Varför inte "kanonisk textform som utdata" eller så?

> #: src/main.c:278
> msgid ""
> "WARNING: Seahorse  has detected that  your display is  not directly "
> "connected  to the\n"
> "computer running Seahorse.  If you have not taken measures to protect this "
> "connection\n"
> "then eavesdroppers on your network connection can capture screen updates and "
> "keyboard\n"
> "input.  Do not read or enter sensitive information using an unprotected "
> "connection!"
> msgstr ""
> "VARNING: Seahorse har upptäckt att din display inte är ansluten till datorn\n"
> "som kör Seahorse. Om du inte har vidtagit åtgärder för att skydda denna\n"
> "anslutning kan personer som avlyssnar din nätverksanslutning få tag i\n"
> "skärmuppdateringar och tangenttryckningar. Läs inte, och ange inte, känslig\n"
> "information när du använder en oskyddad anslutning!"

"Inte ansluten" är väl att ta i, någon slags anslutning finns nog.
"Inte direkt ansluten" kanske man bör skriva även på svenska.

> "tryckningar och ditt innehåll på skärmen. Läs inte, och ange inte, känslig\n"

Hellre "... och innehållet på din skärm."

> #: src/seahorse.c:287
> msgid "C_lear Sign"
> msgstr "_Töm signering"

Jag skulle tro att det som avses är "Klartextsignering".  Se
--clearsign i manualsidan för gpg.

> #: src/seahorse.c:2990
> msgid "Do NOT Trust"
> msgstr "Lita INTE på"

Om det skall vara analogt med de andra så får det bli "INGEN tillit".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.