Re: fileutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-12 01:04:31

Jag har lite bråttom, så jag granskade bara ändringarna.

Göran Uddeborg wrote:
>  # Swedish messages for fileutils.
>  # Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.

Inte 2000, 2001?


>  # Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

2001?


> N msgid "cannot create directory %s"
> N msgstr "kan inte skapa katalog %s"

"kan inte skapa katalogen %s"
Hej Göran!


> N msgid "invalid group name %s"
> N msgstr "felaktigt gruppnamn %s"

Eller "gruppnamnet %s är felaktigt".


> N msgid "invalid group number %s"
> N msgstr "felaktigt gruppnummer %s"

Eller "gruppnumret %s är felaktigt". Men man ska kanske försöka bevara
strukturen på meddelandena.


>  #: src/chgrp.c:215 src/chmod.c:171 src/chmod.c:183 src/chmod.c:387
>  #: src/chown-core.c:238 src/chown-core.c:250 src/chown.c:216 src/cp.c:261
>  #: src/touch.c:156 src/touch.c:333
>  #, c-format
> N msgid "getting attributes of %s"
> N msgstr "hämtar attribut på %s"

"attribut för" kanske?


>  #: src/chmod.c:106 src/chmod.c:115
>  #, c-format
> N msgid "getting new attributes of %s"
> N msgstr "hämtar nya attribut på %s"

I så fall här också.


>  #: src/chmod.c:343
>  #, c-format
> N msgid "invalid character %s in mode string %s"
> N msgstr "ogiltigt tecken %s i rättighetssträng %s"

Ett blanksteg för mycket. Sedan vill jag gärna ha "rättighetssträngen",
men det hade du nog kunnat gissa...


>  #: src/chown-core.c:117
>  #, c-format
> N msgid "neither symbolic link %s nor referent has been changed\n"
> N msgstr "varken symbolisk länk %s eller det den refererar har ändrats\n"

"varken den symboliska länken %s eller det den refererar till har
ändrats\n" kanske?


> N msgid "failed to change ownership of %s to %s\n"
> N msgstr "misslyckades att ändra ägare av %s till %s\n"

"misslyckades med", tycker jag.


>  #: src/chown-core.c:150
>  #, c-format
> N msgid "failed to change group of %s to %s\n"
> N msgstr "misslyckades att ändra gruppen för %s till %s\n"

Samma här.


> N msgid "group of %s retained as %s\n"
> N msgstr "%s tillhör fortfarande grupp %s\n"

gruppen =)


>  #: src/chown-core.c:329
>  #, c-format
> N msgid "changing ownership of %s"
> N msgstr "ändrar ägare av %s"

"byter ägare" kanske.


> N msgid "changing group of %s"
> N msgstr "ändrar grupp för %s"

I så fall här också. Det finns ju ett begränsat antal möjliga ägare och
grupper.


> N msgid ""
> N "Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
> N "to login group if implied by a `:'. OWNER and GROUP may be numeric as well\n"
> N "as symbolic.\n"
> N msgstr ""
> N "Ägaren oförändrad om utelämnad. Grupp oförändrad om utelämnad, men ändrad\n"
> N "till inloggningsgrupp om underförstedd av \":\". ÄGARE och GRUPP kan vara\n"
                    ^
å


> N msgid "cannot lseek %s"
> N msgstr "kan inte söka %s"

"spola" kanske? Fat jag vet inte om det är bättre.


>  #: src/copy.c:602
>  #, c-format
> N msgid "omitting directory %s"
> N msgstr "utelämnar katalog %s"

katalogen =)


> N msgid "cannot overwrite non-directory %s with directory %s"
> N msgstr "kan inte ersätta en icke-katalog %s med en katalog %s"

Ett blanksteg för mycket.


> N msgid "cannot overwrite directory %s with non-directory"
> N msgstr "kan inte ersätta en katalog %s med något annat"

Här kallar du det "något annat", tidigare kallade du det "icke-katalog".


> N msgid "%s: overwrite %s, overriding mode %04lo? "
> N msgstr "%s: ersätt %s, åsidosätt rättigheterna %04lo? "

Det här blir inte så lyckat på svenska. På engelska är det "skriv över
%s och därmed åsidosätt rättigheterna", men den betydelsen har du inte
fått med i översättningen. Läser man översättningen har sammanhanget
mellan överskrivningen och åsidosättningen av rättigheterna gått
förlorad, tycker jag.

"%s: skriv över %s och åsidosätt därmed rättigheterna %04lo? "

tycker jag. och:et behövs på svenska, om man inte vill komma på någon
form av "...därmed åsidosättandes...", men det gillar jag inte riktigt.


> N msgid "%s: overwrite %s? "
> N msgstr "%s: ersätt %s? "

Kanske "skriv över" istället för "ersätt", men jag vet inte rikitgt om
det ena är bättre än det andra.


> N msgid "cannot overwrite directory %s"
> N msgstr "kan inte skriva över katalog %s"

Här använder du "skriva över"!


> N msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
> N msgstr "kan inte flytta en katalog till något annat än en katalog: %s -> %s"

Se diskussionen om "något annat", "icke-katalog", och nu även "något
annat än en katalog".


> N msgid "backing up %s would destroy source; %s not moved"
> N msgstr "säkerhetskopiering av %s skulle förstöra källan; %s inte flyttad"

Du vet att jag ogillar dubbla blanksteg på svenska =)
Ändrar du så får du ändra på fler ställen.


> N msgid "will not create hard link %s to directory %s"
> N msgstr "skapar inte hård länk %s till katalog %s"

katalogen :-)


> N msgid "cannot copy cyclic symbolic link %s"
> N msgstr "kan inte kopiera cyklisk symbolisk länk %s"

Jag gillar bestämd form, även här =)


> N msgid "%s has unknown file type"
> N msgstr "%s: har okänd filtyp"

Inget kolon!


> N msgid "cannot un-backup %s"
> N msgstr "kan backa säkerhetskopia %s"

Nej, tvärtom!¹


> N msgid "closing input file %s"
> N msgstr "stänger indatafil %s"

indatafilen =)


> N msgid "closing output file %s"
> N msgstr "stänger utdatafil %s"

utdatafilen =)


> N msgid "advancing past %s bytes in output file %s"
> N msgstr "passerar %s byte i utdatafil %s"

här också i så fall


> N msgid "file system type %s both selected and excluded"
> N msgstr "filsystemtypen %s är både vald och exkluderad"

filsystemStypen kanske?


> N msgid "creating directory %s"
> N msgstr "skapar katalog %s"

katalogen =)


> N msgid "%s: cannot overwrite directory"
> N msgstr "%s: kan inte skriva över katalog"

Här har du använt "skriva över".


> N msgid "create hard link %s to %s"
> N msgstr "skapar hård länk %s till katalog %s"

katalogen =)


>  #: src/ls.c:1127
> N msgid ""
> N "Warning: the meaning of `-H' will change in the future to conform to POSIX.\n"
> N "Use `--si' for the old meaning."
> N msgstr ""
> N "Varning: betydelsen av \"-H\" kommer att ändra i framtiden för att följa POSIX.\n"
> N "Använd \"--si\" för den gamla betydelsen."

"kommer att ändraS" kanske.


>  #: src/ls.c:1374
> N msgid "%a %b %d %H:%M:%S %Y"
> N msgstr "%a %d %b %H.%M.%S %Y"
> N 
>  #: src/ls.c:1377
> N msgid "%b %e %Y"
> N msgstr "%e %b %Y"
> N 
>  #: src/ls.c:1378
> N msgid "%b %e %H:%M"
> N msgstr "%e %b %H.%M"

Wooohooo, innebär detta att ls kommer att stöda korrekt lokaliserade
datum och tider?
I så fall försvinner en av de värsta lokaliseringssynderna genom tiderna
(och som jag också har buggrapporterat =)


> N msgid "created directory %s"
> N msgstr "skapade katalog %s"

katalogen =)


> N msgid "cannot set permissions of directory %s"
> N msgstr "kan inte sätta rättigheter på katalog %s"

Här också i så fall.


> N msgid "cannot set permissions of fifo `%s'"
> N msgstr "kan inte sätta rättigheter på fifo %s"

Varför inte citattecken? Dessutom vill jag ha det till "fifon" eller
"fifo:n" =)


> N msgid "cannot set permissions of `%s'"
> N msgstr "kan inte sätta rättigheter på katalog %s"

Hur vet du att det är en katalog? Vad hände med citattecknen?


> N msgid "cannot open directory %s"
> N msgstr "kan inte öppna katalog %s"

katalogen =)


> N msgid "closing directory %s"
> N msgstr "stänger katalog %s"

Här också i så fall.


> N msgid "%s: remove write-protected directory %s? "
> N msgstr "%s: ta bort skrivskyddad katalog %s? "

Bestämd form vill jag ha, bestämd form är bra, bestämd form nu ida'!


> N msgid "%s: remove write-protected file %s? "
> N msgstr "%s: ta bort skrivskyddad fil %s? "

Samma här i så fall.


> N msgid "%s: remove directory %s? "
> N msgstr "%s: ta bort katalog %s? "

Här också.


> N msgid "cannot unlink %s"
> N msgstr "kan inte ta bort %s"

Var översättningen av "unlink" till "ta bort" medveten?


> N msgid "%s: directory %s is write protected; descend into it anyway? "
> N msgstr "%s: katalog %s är skrivskyddad; gå ner i den ändå? "

katalogen =)


> N msgid "%s: descend into directory %s? "
> N msgstr "%s: gå ner i katalog %s? "

Här också =)


> N msgid "%s: remove directory %s%s? "
> N msgstr "%s: ta bort katalog %s%s? "

Do the "bestämd form" boogie.


> N msgid "cannot remove current directory %s"
> N msgstr "kan inte ta bort aktuell katalog %s"

Yes box, här ox'. :-)


> N msgid "cannot remove directory %s"
> N msgstr "kan inte ta bort katalog %s"

Same procedure as last message, James.


> N "Ta bort (avlänka, unlink) FIL(er).\n"

Måste man ha med "unlink" i översättningen? "Avlänka" hade jag nog
kunnat gissa mig till vad det betydde. Inte mer kryptiskt än "unlink" i
alla fall.


> N msgid "%s: renamed to %s"
> N msgstr "%s: namnändrat till %s? "

Nejdu. Inget frågetecken.

Jag brydde mig inte om att granska de där rysligt stora
--help-meddelandena, jag hoppas du förlåter mig.

Duktig Göran!

Christian


¹ Citat Anders Carlsson, a.k.a. andersca.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.