Re: gtkdial igen

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-05-11 23:39:11

2001-05-11T23:25:02+0200, Christian Rose ->
> Göran Uddeborg wrote:
> > > En "anslutningsräknare" låter som om den räknar anslutningar. Kanske
> > > bättre att skriva helt enkelt "Visa hur länge du varit ansluten" eller
> > > "Visa ansluten tid" eller "Visa räknare för ansluten tid" för att få med
> > > begreppet tid.
> > 
> > Kan vi inte översätta "timer" med "klocka" i det här programmet?  Jag
> > tyckte det passade i alla fallen jag tittade på:
> > 
> >   Visa anslutningsklocka
> >   Nollställ sessionsklocka
> 
> Okej, norpan, vad tycker du om det? Det är lite tröttsamt att uppdatera
> gtkdial-översättningen nämligen, jag får uppdatera i både Sourceforge
> cvs och Gnome cvs, så jag vill gärna veta om vi kan komma överens om
> "klocka" först innan jag ändrar. :-)

Jag är ju bara klagarn hela tiden, men klocka är inte alls dumt. Man
säger ju äggklocka om timer i köket, och alarmklocka om timer i
sovrummet.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.