Re: Gramps

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-11 21:20:01

Bo Rosen wrote:
> > > 1. Hur översätta Qualifier? Det handlar om att först välja ett filter
> > > för en sökning och att sedan själv skriva in en söksträng.
> >
> > Min ordbok ger "bestämning".
> 
> Uhm. Jag tror helt enkelt att jag ska använda "sökord", det förstår alla
> vad det är.

Eller använd Gudmunds förslag "filtervillkor".


> > Jag hoppas att du inte använder Extremt Irriterande Meddelanden Med
> > Stora Begynnelsebokstäver På Svenska. :-)
> 
> Jag försöker följa orginalets mönster, men visst undviker jag sådant.
> (bäst jag går igenom eländet igen innan jag skickar det...)

Bra att du försöker undvika sådant. Att använda "Studly Caps" är fint på
engelska, men det är definitivt inte bra svenska. På svenska skriver man
alltid med små bokstäver, och använder stora bokstäver bara vid vissa
speciella situationer (se exempelvis kapitlet om stora och små bokstäver
i "Svenska skrivregler". Det handlar i princip bara om undantag till
huvudregeln "alltid liten bokstav").

Att blanda stora och små bokstäver hej vilt är inte bra svenska, och där
får man också dra gränsen för hur mycket man följer originalets stil,
tycker jag. Vi vill ju ändå ha en översättning som använder bra svenska
:-)


> > > 2. Jag är nästan klar, skickar jag hit filen för genomgång (det är en
> > > liten en)?
> >
> > Självklart! :-)
> 
> Ok. Hm, varför blir filen skrivskyddad?

Förstår inte riktigt vad du menar?
Nu till översättningen...


> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.

Här kan du nog gott skriva något fint, till exempel "Svensk översättning
av Gramps." eller "Svenska meddelanden för Gramps.". Det är upp till
dig, men vilken rubrik som helst är bättre än "SOME DESCRIPTIVE TITLE.".
:-)


> "PO-Revision-Date: 2001-05-11 08:47+0100\n"

+0200 väl? Vi har sommartid nu.


> "Language-Team: SWEDISH <sv@li.org>\n"

Skriv du hellre "Swedish" här.


> "Content-Type: text/plain; charset=iso8859-1\n"

"iso-8859-1". Jag har för mig att båda bindestrecken ska vara med här.


> #: template.strings:12
> msgid "Add"
> msgstr "Lägg Till"

"Lägg till" med litet t. Se resonemanget ovan om stora och små bokstäver
på svenska.


> #: template.strings:15
> msgid "Add Bookmark"
> msgstr "Lägg Till Bokmärke"

"Lägg till bokmärke" med litet t och b.


> #: template.strings:18
> msgid "Add Child"
> msgstr "Lägg Till Barn"

"Lägg till barn" med litet t och b.


> #: template.strings:21
> msgid "Add Existing Child"
> msgstr "Lägg Till Existerande Barn"

"Lägg till existerande barn" med litet t, e och b.


> #: template.strings:24
> msgid "Add New Child"
> msgstr "Lägg Till Nytt Barn"

"Lägg till nytt barn" med litet t, n och b.


> #: template.strings:27
> msgid "Add Person"
> msgstr "Lägg Till Person"

"Lägg till person" med litet t och p.


> #: template.strings:30
> msgid "Add Photo"
> msgstr "Lägg Till Foto"

"Lägg till foto" med litet t och f.


> #: template.strings:33
> msgid "Add a new spouse"
> msgstr "Lägg Till Nytt Gifte"

"Spouse" är väl make/maka?
"Lägg till ny make/maka" hade jag nog skrivit.


> #: template.strings:36
> msgid "Address :"
> msgstr "Adress :"

Jag tycker att blanksteg innan kolon är rätt onödiga och brukar ta bort
dem. Så här säger också "Svenska skrivregler" (s. 92):

"Inget mellanrum görs före punkt, frågetecken, utropstecken, komma,
kolon och semikolon, Däremot görs mellanrum efter dessa tecken när nytt
ord följer"

Jag hade nog skrivit "Adress:" här.


> #: template.strings:39
> msgid "Address : "
> msgstr "Adress : "

Samma sak här, ta gärna bort blanksteget innan kolonet.


> #: template.strings:48
> msgid "Alternate Names"
> msgstr "Alternativt Namn"

"Alternativa namn" med litet n, och plural.


> #: template.strings:57
> msgid "Attribute :"
> msgstr "Egenskap :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet.


> #: template.strings:66
> msgid "Author :"
> msgstr "Författare :"

Samma här.


> #: template.strings:69
> msgid "Author : "
> msgstr "Författare : "

Och här.


> #: template.strings:72
> msgid "Automatically load last database"
> msgstr "Starta förra databasen automatiskt"

Jag skulle nog hellre använt "Läs in" istället för "Starta".


> #: template.strings:90
> msgid "Call Number :"
> msgstr "Referensnummer :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet här.


> #: template.strings:93
> msgid "Call Number : "
> msgstr "Referensnummer : "

Samma här.


> #: template.strings:99
> msgid "Change Photo Description"
> msgstr "Ändra Beskrivning på Foto"

"Ändra beskrivning på foto" med litet b och f.
Alternativt "Ändra fotobeskrivning".


> #: template.strings:105
> msgid "Choose Parents"
> msgstr "Välj Föräldrar"

"Välj föräldrar" med litet f.


> #: template.strings:108
> msgid "Choose Spouse"
> msgstr "Välj Gifte"

Kanske hellre "Välj make/maka".


> #: template.strings:114
> msgid "City :"
> msgstr "Stad :"

Gärna inget blanksteg innan kolonet.


> #: template.strings:117
> msgid "City/County : "
> msgstr "Stad/län : "

Samma här.


> #: template.strings:120
> msgid "Comments :"
> msgstr "Kommentarer :"

Och här.


> #: template.strings:129
> msgid "Country  :"
> msgstr "Land  :"

Och här.


> #: template.strings:132
> msgid "Country :"
> msgstr "Land :"

Och här.


> #: template.strings:135
> msgid "Creates a new event from the above data"
> msgstr "Skapar ny händelse från data ovan"

Kanske "Skapar en ny händelse utifrån ovanstående data".


> #: template.strings:138
> msgid "Custom Colors"
> msgstr "Egna Färger"

"Anpassade färger" kanske.


> #: template.strings:145
> msgid "Date :"
> msgstr "Datum :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet.


> #: template.strings:148
> msgid "Date : "
> msgstr "Datum : "

Samma här.


> #: template.strings:151
> msgid "Date Format : "
> msgstr "Format för Datum : "

"Datumformat: " skulle jag nog ha sagt. "Datumformat" förekommer ju som
ett ord på svenska.


> #: template.strings:162
> msgid "Delete"
> msgstr "Ta Bort"

"Ta bort" med litet b.


> #: template.strings:165
> msgid "Delete Person"
> msgstr "Ta Bort Person"

"Ta bort person" med litet b och p.


> #: template.strings:168
> msgid "Delete Photo"
> msgstr "Ta Bort Foto"

"Ta bort foto" med litet b och f.


> #: template.strings:177
> msgid "Description :"
> msgstr "Beskrivning :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet.


> #: template.strings:180
> msgid "Description : "
> msgstr "Beskrivning : "

Samma här.


> #: template.strings:183
> msgid "Display Formats"
> msgstr "Visa Format"

Har du kontrollerat att det inte är "Visningsformat" som avses?


> #: template.strings:195
> msgid "Do not Gifte a private copy"
> msgstr "Skapa inte privat kopia"

Är den engelska strängen verkligen rätt här? Du har inte råkat redigera
msgid:et här?


> #: template.strings:198
> msgid "Edit Bookmarks"
> msgstr "Redigera Bokmärken"

"Redigera bokmärken" med litet b.


> #: template.strings:201
> msgid "Edit Marriage"
> msgstr "Redigera Äktenskap"

"Redigera äktenskap" med litet ä.


> #: template.strings:204
> msgid "Edit Person"
> msgstr "Redigera Person"

"Redigera person" med litet p.


> #: template.strings:207
> msgid "Edit marriage information"
> msgstr "Redigera information om äktenskap"

Eller "äktenskapsinformation".


> #: template.strings:213
> msgid "Enable Custom Colors"
> msgstr "Aktivera Egna Färger"

Jag skulle nog använt "anpassade färger". Dessutom brukar vi ofta
använda "använd" istället för "aktivera". I så fall blir det "Använd
anpassade färger".


> #: template.strings:219
> msgid "Even Row Background : "
> msgstr "Bakgrund för jämna rader : "

Ta du gärna bort blanksteget innan kolonet.


> #: template.strings:222
> msgid "Even Row Foreground : "
> msgstr "Förgrund för jämna rader : "

Samma här.


> #: template.strings:228
> msgid "Event Type :"
> msgstr "Typ av Händelse :"

Skriv du gärna "händelse" med litet h här, och ta gärna bort blanksteget
innan kolonet.


> #: template.strings:231
> msgid "Event Type : "
> msgstr "Typ av Händelse : "

Samma här.


> #: template.strings:237
> msgid "Exchange active person and displayed spouse"
> msgstr "Byt aktuell person och visad Gifte"

Ska nog vara "make/maka" här.


> #: template.strings:246
> msgid "Father :"
> msgstr "Far :"

Ta du gärna bort blanksteget innan kolonet här.


> #: template.strings:249
> msgid "Father : "
> msgstr "Far :"

Samma här.


> #: template.strings:252
> msgid "File : "
> msgstr "Fil : "

Samma här.


> #: template.strings:255
> msgid "Filter :"
> msgstr "Filter :"

Samma här.


> #: template.strings:264
> msgid "From : "
> msgstr "Från : "

Och här.


> #: template.strings:273
> msgid "Gender : "
> msgstr "Kön : "

Och här.


> #: template.strings:282
> msgid "Given Name :"
> msgstr "Förnamn :"

Och här.


> #: template.strings:285
> msgid "Given Name : "
> msgstr "Förnamn : "

Och här.


> #: template.strings:291
> msgid "Go to Bookmark"
> msgstr "Gå Till Bokmärke"

"Gå till bokmärke", med litet t och b.


> #: template.strings:297
> msgid "Gramps - Add Child"
> msgstr "Gramps - Lägg Till Barn"

"Gramps - Lägg till barn", med litet t och b.


> #: template.strings:300
> msgid "Gramps - Add New Child"
> msgstr "Gramps - Lägg Till Nytt Barn"

"Gramps - Lägg till nytt barn", med litet t, n och b.


> #: template.strings:303
> msgid "Gramps - Choose Parents"
> msgstr "Gramps - Välj Föräldrar"

"Gramps - Välj föräldrar" med litet f.


> #: template.strings:306
> msgid "Gramps - Choose Spouse"
> msgstr "Gramps - Välj Gifte"

Ska nog vara "Gramps - Välj make/maka".


> #: template.strings:309
> msgid "Gramps - Edit Bookmarks"
> msgstr "Gramps - Redigera Bokmärken"

"Gramps - Redigera bokmärken", med litet b.


> #: template.strings:312
> msgid "Gramps - Edit Person"
> msgstr "Gramps - Redigera Person"

"Gramps - Redigera person", med litet p.


> #: template.strings:315
> msgid "Gramps - Getting Started"
> msgstr "Gramps - Komma Igång"

"Gramps - Komma igång", med litet i.


> #: template.strings:321
> msgid "Gramps - Plugin Selection"
> msgstr "Gramps - Välj Instickprogram"

Vi brukar använda "insticksmodul" istället för "insticksprogram", om nu
inte det rör sig om ett program som även kan köra självständigt.

"Gramps - Välj insticksmodul".


> #: template.strings:327
> msgid "Gramps - Report Selection"
> msgstr "Gramps - Välj Rapporter"

"Gramps - Välj rapporter", med litet r.


> #: template.strings:330
> msgid "Gramps - Select File"
> msgstr "Gramps - Välj Fil"

"Gramps - Välj fil", med litet f.


> #: template.strings:333
> msgid "Gramps - Select a picture"
> msgstr "Gramps - Välj Bild"

"Gramps - Välj en bild", med litet b.


> #: template.strings:339
> msgid "Gramps Startup Druid"
> msgstr "Gramps Startdruid"

Jag skulle nog hellre ha skrivit "Gramps uppstartsguide".


> #: template.strings:354
> msgid "Gifte Primary"
> msgstr "Gör Till Primär"

Du har inte råkat redigera msgid:et här?
Om originalet var "Make Primary" skulle jag nog ha översatt det till
"Gör till primär", med litet t och p.


> #: template.strings:357
> msgid "Gifte the active person the default person"
> msgstr "Gör den aktuella personen proband"

Mycket underligt. Om originalet var "Make the active person the default
person" skulle jag nog ha översatt det till "Gör den aktuella personen
till standardpersonen".


> #: template.strings:360
> msgid "Gifte the current father the active person"
> msgstr "Gör den aktuella fadern proband"

Mycket underligt. Om originalet var "Make the current father the active
person" skulle jag nog ha översatt det till "Gör den aktuella fadern
till den aktiva personen".


> #: template.strings:363
> msgid "Gifte the current mother the active person"
> msgstr "Gör den aktuella modern proband"

Mycket underligt. Om originalet var "Make the current mother the active
person" skulle jag nog ha översatt det till "Gör den aktuella modern
till den aktiva personen".


> #: template.strings:366
> msgid "Gifte the default person the active person"
> msgstr "Gör probanden aktuell"

Mycket underligt. Om originalet var "Make the default person the active
person" skulle jag nog ha översatt det till "Gör standardpersonen till
den aktiva personen".


> #: template.strings:369
> msgid "Gifte the selected child the active person"
> msgstr "Gör det valda barnet proband"

Mycket underligt. Om originalet var "Make the selected child the active
person" skulle jag nog ha översatt det till "Gör det valda barnet till
den aktiva personen".


> #: template.strings:375
> msgid "Marriage/Family Editor"
> msgstr "Äktenskaps/Familjeredigeraren"

"Äktenskaps-/Familjeredigeraren". (Glöm inte bindestrecket).


> #: template.strings:378
> msgid "Mother :"
> msgstr "Mor :"

Ta gärna bort blanksteget inna kolonet.


> #: template.strings:381
> msgid "Mother : "
> msgstr "Mor : "

Samma här.


> #: template.strings:389
> msgid "Name :"
> msgstr "Namn :"

Och här.


> #: template.strings:392
> msgid "Name Format : "
> msgstr "Format för Namn : "

Och här. "Format på namn: " och "Namnformat: " kanske också är bra
alternativ här.


> #: template.strings:401
> msgid "New Person"
> msgstr "Ny Person"

"Ny person", med litet p.


> #: template.strings:404
> msgid "Nick Name :"
> msgstr "Smeknamn"

Du har glömt kolon här.
"Smeknamn: "


> #: template.strings:413
> msgid "Odd Row Background : "
> msgstr "Bakgrund för ojämna rader"

Du har glömt kolon här.
"Bakgrund för ojämna rader: "


> #: template.strings:416
> msgid "Odd Row Foreground : "
> msgstr "Förgrund för jämna rader"

Samma här.
"Förgrund för ojämna rader: "


> #: template.strings:422
> msgid "Open File"
> msgstr "Öppna Fil"

"Öppna fil", med litet f.


> #: template.strings:437
> msgid "Person : "
> msgstr "Person : "

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet här.


> #: template.strings:440
> msgid "Person _List"
> msgstr "Personlista"

Du har glömt snabbtangenten här.
"Person_lista"


> #: template.strings:443
> msgid "Phone :"
> msgstr Telefon :""

Det här är ett syntaxfel som msgfmt borde varnat över (gör gärna till en
vana att alltid köra "msgfmt -cvv -o /dev/null sv.po" när du har
redigerat färdigt en po-fil).

Dessutom blir det nog bättre med "Telefonnummer: " på svenska.


> #: template.strings:452
> msgid "Pick a color"
> msgstr "Välj en Färg"

"Välj en färg", med litet f.


> #: template.strings:458
> msgid "Place :"
> msgstr "Plats :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet här.


> #: template.strings:461
> msgid "Place : "
> msgstr "Plats : "

Samma här.


> #: template.strings:464
> msgid "Please enjoy using Gramps."
> msgstr "Hoppas Du tycker om Gramps"

"Hoppas du tycker om Gramps", tycker jag. Vi brukar inte vara så himla
artiga på svenska. :-)


> #: template.strings:467
> msgid ""
> "Please enter following information.  You can change it at \n"
> "anytime in the program's preference settings"
> msgstr "Var vänlig att skriva in följande information. Du kan ändra det\n"
> "när som helst i programmets Inställningar"

Det här är också ett allvarligt po-syntaxfel som msgfmt borde varnat
för. Delar du upp msgstr på flera rader måste msgstr "" stå på en egen
rad först. Dessutom tycker jag att det ska vara "var vänlig och",
alternativt ingen vänlighetsfras alls. "Ange" tycker jag ofta är bättre
än "skriv in". Slutligen ska nog inställningar vara med litet i. Alltså:

msgstr ""
"Var vänlig och ange följande information. Du kan ändra det\n"
"när som helst i programmets inställningar"


> #: template.strings:475
> msgid "Publication Info : "
> msgstr "Publikationsinfo :"

Inget blanksteg innan kolonet. Personligen tycker jag att det är bättre
att skriva ut "information" på svenska än att använda "info", som inte
är lika vanligt förekommande på svenska som på engelska. Alltså:

"Publikationsinformation: "


> #: template.strings:478
> msgid "Publication Information :"
> msgstr "Publikationsinformation :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet.


> #: template.strings:481
> msgid "Qualifier : "
> msgstr "Söksträng"

Du har glömt kolonet. Använd gärna Gudmunds förslag, "filtervillkor".
Alltså:

"Filtervillkor: "


> #: template.strings:484
> msgid "Relationship Type : "
> msgstr "Typ av släktskap"

Du har glömt kolonet. "Typ av släktskap: "


> #: template.strings:487
> msgid "Reletivity - Source Information"
> msgstr "Släktskap - källinformation"

Kanske ska ha stort K här...


> #: template.strings:490
> msgid "Remove Child"
> msgstr "Ta Bort Barn"

"Ta bort barn", med små b.


> #: template.strings:493
> msgid "Remove current spouse"
> msgstr "Ta Bort Nuvarande Gifte"

make/maka. Och små bokstäver. På andra ställen har du översatt "current"
med "aktuell". Alltså:

"Ta bort aktuell make/maka".


> #: template.strings:496
> msgid "Report Selection"
> msgstr "Rapportera Val"

Nädu, jag tror det handlar om "Val av rapport" här.


> #: template.strings:517
> msgid "Save File"
> msgstr "Spara Fil"

"Spara fil", med litet f.


> #: template.strings:520
> msgid "Select File"
> msgstr "Välj Fil"

"Välj fil", med litet f.


> #: template.strings:523
> msgid "Select Source"
> msgstr "Välj Källa"

"Välj källa", med litet k.


> #: template.strings:526
> msgid "Select a photo"
> msgstr "Välj ett Foto"

"Välj ett foto", med litet f.


> #: template.strings:529
> msgid "Select a picture"
> msgstr "Välj en Bild"

"Välj en bild", med litet b.


> #: template.strings:532
> msgid "Select a report from those available on the left."
> msgstr "Välj en rapport från de tillgängliga på vänster sida"

Du har glömt punkt på slutet. Jag skulle nog ha skrivit
"Välj en rapport från de som finns till vänster."


> #: template.strings:535
> msgid "Select a tool from those available on the left."
> msgstr "Välj ett verktyg från de tillgängliga på vänster sida"

Dito. "Välj ett verktyg från de som finns till vänster."


> #: template.strings:544
> msgid "Select the source of the information"
> msgstr "Select informationens källa"

Öh?
"Välj källan till informationen"


> #: template.strings:550
> msgid "Show only those not currently a child in a family"
> msgstr "Visa enbart dem som inte är barn i en familj"

"de", inte "dem" här.


> #: template.strings:563
> msgid "Spouse : "
> msgstr "Gifte : "

"Make/Maka: "


> #: template.strings:566
> msgid "State/Province :"
> msgstr "Stat/Provins :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet här.


> #: template.strings:569
> msgid "State/Province : "
> msgstr "Stat/Provins : "

Samma här.


> #: template.strings:575
> msgid "Status : "
> msgstr "Status : "

Och här.


> #: template.strings:578
> msgid "Suffix :"
> msgstr "Suffix :"

Och här.


> #: template.strings:581
> msgid "Surname :"
> msgstr "Efternamn :"

Och här.


> #: template.strings:584
> msgid "Surname : "
> msgstr "Efternamn : "

Dito.


> #: template.strings:587
> msgid "Text :"
> msgstr "Text :"

Här också.


> #: template.strings:593
> msgid "Title :"
> msgstr "Titel :"

Och här.


> #: template.strings:596
> msgid "Title : "
> msgstr "Titel : "

Och här.


> #: template.strings:602
> msgid "To : "
> msgstr "Till : "

Och här.


> #: template.strings:605
> msgid "Tool Selection"
> msgstr "Val av Verktyg"

"Val av verktyg", med litet v.


> #: template.strings:616
> msgid "Updates the selected event with the above data"
> msgstr "Uppdatera den valda händelsen med föregående data"

Använd du hellre "ovanstående" istället för "föregående".


> #: template.strings:625
> msgid "Value :"
> msgstr "Värde :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet.


> #: template.strings:628
> msgid "Volume/Film/Page :"
> msgstr "Volym/Film/Sida :"

Samma här.


> #: template.strings:634
> msgid "Web Address : "
> msgstr "Webbadress : "

Och här.


> #: template.strings:637
> msgid ""
> "Welcome to Gramps, the Genealogical Research\n"
> "and Analysis Management Programming System.\n"
> "\n"
> "Since this is the first time you have run the program,\n"
> "some information about you needs to be gathered.\n"
> "\n"
> "This information is used to establish your ownership\n"
> "and copyright of the data you record. You may\n"
> "choose not to provide some or all of the requested \n"
> "information."
> msgstr "Välkommen till Gramps, ett system för forskning \n"
> "och analys av genealogiska data \n"
> "\n"
> "Eftersom detta är första gången Du startar programmet, \n"
> "behöver vi få lite information om Dina behov. \n"
> "\n"
> "Denna information kommer att användas för att bekräfta \n"
> "Din ägande- och kopieringsrätt till de data Du registrerar. \n"
> "Du kan välja att inte svara på en del eller allt vi frågar \n"

Här har du po-syntaxfel. Delar du upp msgstr på flera rader måste det
börja med ett msgstr "" på en egen rad. "genealogisk data" skulle jag
nog sagt, och du har glömt punkt i den meningen. Och "du" och "dina" med
små bokstäver. Och det handlar inte om att bekräfta ägande och copyright
av datan, det handlar om att ange den informationen för första gången!
:-)
Mitt förslag:

msgstr ""
"Välkommen till Gramps, programsystemet för genealogi-\n"
"forskning och -analyshantering.\n"
"\n"
"Eftersom detta är första gången du kör programmet\n"
"måste en del information om dig samlas in.\n"
"\n"
"Denna information används för att ange ditt ägande\n"
"och upphovsrätt på den data som du lagrar. Du kan\n"
"välja att inte något av, eller endast en del av, den\n"
"information som efterfrågas."


> #: template.strings:650
> msgid "ZIP/Postal Code :"
> msgstr "Postnummer :"

Ta gärna bort blanksteget innan kolonet.


> #: template.strings:653
> msgid "Zip/Postal Code :"
> msgstr "Postnummer :"

Samma här.


> #: template.strings:656
> msgid "Zip/Postal Code : "
> msgstr "Postnummer : "

Samma här.


> #: template.strings:662
> msgid "_Default Person"
> msgstr "_Proband"

"_Standardperson" kanske?


> #: template.strings:671
> msgid "_New File"
> msgstr "_Ny Fil"

"_Ny fil", med litet f.


> #: template.strings:680
> msgid "email :"
> msgstr "epost :"

Inget kolon innan bindestrecket. Jag brukar också skriva "e-post" med
bindestreck, enligt Dataterms rekommendation (se
http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f38).
Alltså:

"e-post: "


> #: template.strings:686
> msgid "label199"
> msgstr ""
> 
> #: template.strings:689
> msgid "label2"
> msgstr ""
> 
> #: template.strings:692
> msgid "label200"
> msgstr ""

Sådana här strängar ska inte översättas, men jag brukar föra över dem i
msgstr-fältet ändå, för att msgfmt ska rapportera korrekt
översättningsstatistik.


Bra översättning! Kanonjobb!
Bli nu inte rädd över mitt gnäll, det handlar ju mest om samma saker som
jag påpekat flera gånger för att det ska vara lätt att gå igenom och
ändra.

Svara gärna och bemöt kommentarerna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.