Re: Gramps

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-11 19:35:40

Gudmund Areskoug wrote:
> > > 1. Hur översätta Qualifier? Det handlar om att först välja ett filter
> > > för en sökning och att sedan själv skriva in en söksträng.
> >
> > Min ordbok ger "bestämning".
> 
> filtervillkor kanske?

Ja, det var mycket bättre.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.