Re: gtkdial igen

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-05-11 16:47:30

2001-05-11T16:16:50+0200, Christian Rose ->
> Här är en uppdaterad gtkdial igen. Hela översättningen finns även på
> http://www.menthos.com/po/gnome/gtkdial.sv.po
> Ta gärna en titt!

Häpp, jag har ju inget att göra...

> #: src/gtkdial.c:55
> msgid "Display an online timer"
> msgstr "Visa en anslutningsräknare"

En "anslutningsräknare" låter som om den räknar anslutningar. Kanske
bättre att skriva helt enkelt "Visa hur länge du varit ansluten" eller
"Visa ansluten tid" eller "Visa räknare för ansluten tid" för att få med
begreppet tid.

> #: src/gtkdial.c:107
> msgid "Reset Session Timer"
> msgstr "Nollställ sessionsräknare"
> 
> #: src/gtkdial.c:109
> msgid "Reset Total Timer"
> msgstr "Nollställ totalräknare"

Samma här, man måste förstå att det handlar om tid på något sätt.

> #: src/gtkdial.c:128
> msgid "_Timer"
> msgstr "_Räknare"

Här med kanske.

> #: src/properties.c:118
> msgid "Display session timer in main window"
> msgstr "Visa sessionsräknare i huvudfönstret"
> 
> #: src/properties.c:120
> msgid "Reset current session timer on each new connection"
> msgstr "Nollställ aktuell sessionsräknare vid varje ny anslutning"

Här med i så fall.

> #: src/properties.c:124
> msgid "Display total timer in main window"
> msgstr "Visa totalräknare i huvudfönstret"

Och här.

> #: src/properties.c:186
> msgid "Timer"
> msgstr "Räknare"

Och kanske här.

Sen vet jag inte mera.

Ha det gött

	Martin

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.