wget igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-09 22:37:51

Christian Rose writes:
> Här är en uppdatering till wget 1.6. Podiff först, po sedan.

Nejdu, du hade skickat po-filen först och diffen sedan! Sådant slarv
kan vi inte acceptera!

:-)

> N " -i, --input-file=FILE   download URLs found in FILE.\n"
> N " -i, --input-file=FIL    hämta URL:er som finns i fil.\n"

Sista "fil" i förklaringen skall kanske vara versal för att visa att
man avser parametern till vänster.

> N " -l, --level=NUMBER     maximum recursion depth (inf or 0 for infinite).\n"
> N "    --delete-after     delete files locally after downloading them.\n"
>  " -l, --level=ANTAL      maximalt rekursionsdjup (0 för obegränsat).\n"
>  "    --delete-after     ta bort hämtade filer.\n"

Här verkar du ha missat att uppdatera när de gjort det.

> N " -m, --mirror        shortcut option equivalent to -r -N -l inf -nr.\n"
> N " -m, --mirror        genvägsflagga som motsvarar -r -N -l inf .nr.\n"

"-nr", inte ".nr" på slutet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.