Re: grapevine

From: Mikael Hallendal (micke_at_hallendal.net)
Date: 2001-05-05 18:47:27

Den 05 May 2001 17:31:59 +0200 skrev Christian Rose:

Som alltid bra jobbat Menthos! Kommenterade ett par saker...

/M

> Här är en ny översättning, grapevine. Ta gärna en titt. Hemsidan finns på
> http://www.5z.com/jirka/grapevine.html .
> Hela filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/grapevine.sv.po
> 
> 
> Christian
> 
> --Boundary_(ID_oP5ZIerZoJS+eJFX1QkFrg)
> # Swedish messages for grapevine.
> # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
> # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
> #
> # $Id: sv.po,v 1.1 2001/05/05 15:26:06 menthos Exp $
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: grapevine\n"
> "POT-Creation-Date: 2001-05-05 17:22+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2001-05-05 17:22+0200\n"
> "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> #: src/main.c:166
> #, c-format
> msgid "Requested invalid PonG control '%s'"
> msgstr "Begärde ogiltig PonG-kontroll \"%s\""
> 
> #: src/main.c:272
> #, c-format
> msgid ""
> "GConf init failed:\n"
> "  %s"
> msgstr ""
> "GConf-initiering mislyckades:\n"
> "  %s"

misSlyckades

> #: glade/glade-translations.c:19
> msgid "View"
> msgstr "Visning"

Om detta handlar om menyn bör det väl vara 'Visa', vet dock inte ifall
det rör sig om menyn eller något annat.

> # Osäker!
> #: glade/glade-translations.c:21
> msgid "Dismiss"
> msgstr "Förkasta"

Du har längre ner använt kasta bort.

> #: grapevine-tool/grapevine-tool.c:43
> msgid "Medium-Rare priority notice"
> msgstr "Medelande med mellanovanlig prioritet"

vad är mellanovanlig prioritet? 

> #: grapevine-tool/grapevine-tool.c:51
> msgid "Number of seconds to expire in (0 for no expire)"
> msgstr "Antal sekunder till utgång (0 för ingen utgång)"

Är det standard att översätta expire med utgång? Finns det inget bättre
ord som har mindre tvivelaktig betydelse.

> #: libgrapevine/grapevine-notification.gob:133
> msgid "Cannot activate GrapevineNotification"
> msgstr "Kan inte aktivera GrapevineNotification"

Ska inte Notification översättas här? "Kan inte aktivera
Grapevine-notifiering" eller ngt?

> #: src/applet.c:333
> msgid ""
> "Grapevine is the GNOME notification framework, it is responsible for "
> "notifying you of different events, managing and logging these notifications "
> "and making your coffee."
> msgstr ""
> "Grapevine är GNOME:s meddelanderamverk, det har hand om att meddela dig om "
> "olika händelser, hantering och loggande av dessa meddelanden, och att laga "
> "kaffe."

... och att laga ditt kaffe.

> #: src/glade-helper.c:183
> #, c-format
> msgid ""
> "An error occured while loading the user interface\n"
> "element %s%s from file %s.\n"
> "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
> "%s cannot continue and will exit now.\n"
> "You should check your installation of %s or reinstall %s."
> msgstr ""
> "Ett fel inträffade vid inläsning av\n"
> "användargränssnittselementet %s%s från filen %s.\n"
> "Glade-gränssnittsbeskrivningsfilen kan ha varit\n"
> "skadad. %s kan inte fortsätta och kommer att avslutas.\n"
> "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> "installera om %s."

Glade-gränssnittsbeskrivningsfilen låter _väldigt_ krystat.
Står heller inget om en fil i orginalsträngen.
Glade-gränssnittsbeskrivningen är lite bättre (IMHO).

> #: src/glade-helper.c:201
> #, c-format
> msgid ""
> "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
> "file: %s widget: %s"
> msgstr ""
> "Gladefilen knarkar fett! Försäkra dig om att rätt fil är installerad!\n"
> "fil: %s widget: %s"
 
:) 

> #: src/glade-helper.c:227
> #, c-format
> msgid ""
> "An error occured while loading the user interface\n"
> "element %s%s from file %s.\n"
> "CList type widget should have %d columns.\n"
> "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
> "%s cannot continue and will exit now.\n"
> "You should check your installation of %s or reinstall %s."
> msgstr ""
> "Ett fel inträffade vid inläsning av\n"
> "användargränssnittselementet %s%s från filen %s.\n"
> "Widgeten av C-listtyp ska ha %d kolumner.\n"
> "Glade-gränssnittsbeskrivningsfilen kan ha varit skadad.\n"
> "%s kan inte fortsätta och kommer att avslutas.\n"
> "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> "installera om %s."

samma som ovan. (det kanske är en standardiserad översättning, vad vet
jag :)


> #: src/glade-helper.c:261
> #, c-format
> msgid ""
> "An error occured while loading the user interface\n"
> "from file %s.\n"
> "Possibly the glade interface description was not found.\n"
> "%s cannot continue and will exit now.\n"
> "You should check your installation of %s or reinstall %s."
> msgstr ""
> "Ett fel inträffade vid inläsning av användargränssnittet\n"
> "från filen %s.\n"
> "Glade-gränssnittsbeskrivningen kunde kanske inte hittas.\n"
> "%s kan inte fortsätta och kommer att avslutas.\n"
> "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> "installera om %s."

samma som ovan. varför är samma sträng med tre gånger?

-- 
+------------------------------------------
| email    : micke@hallendal.net
| sms      : micke.mobil@hallendal.net
| homepage : http://micke.hallendal.net/
| PGP-key  : micke.hallendal.net/mikhal.gpg
+------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.