gnome-doorman

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-26 23:17:29

> #: src/glade-strings.c:8
> msgid ""
> "For the best possible experience, please take a few minutes to set up your "
> "desktop."
> msgstr ""
> "För bästa resultat bör du avsätta ett par minuter fär att ställa in ditt "
> "skrivbord."

"fär"?

> #: src/glade-strings.c:18
> msgid "Are you interested in hearing from us in the future?"
> msgstr "Är du intresserad av att höra av oss i framtiden?"

Skulle man inte bara sagt "Vill du höra ..." på svenska i det här
fallet?

> #: src/glade-strings.c:26
> msgid "Friend's Email:"
> msgstr "Kompisens e-postadress:"

"Kompis" fungerar nog för de flesta, men om moster Agda, 85, läser
detta misstänker jag att hon kan, öh, känna sig något alienerad.  Blir
det inte bättre med det kanske något formellare "vän"?

> #: src/glade-strings.c:29
> msgid "buddy"
> msgstr "kompis"

Här är även orginalet mer slangbetonat, och då kanske man skall
behålla den stilen.

> #: src/themehelper.c:54
> msgid "Eenie"
> msgstr "Ole"
> 
> #: src/themehelper.c:55
> msgid "Meenie"
> msgstr "Dole"

:-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.