wget igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-25 22:29:22

>   #: src/ftp.c:1144
>   #, c-format
>   msgid "Creating symlink %s -> %s\n"
> G msgstr "Skapar symbolisk länk %s -> %s\n"
> N msgstr "Skapar symboliska länken %s -> %s\n"

Jag vet att du ogillar obestämd form, men här skall det väl ändå vara
det?  Jag tycker i varje fall det blir fel annars.  Det existerar ju
ingen länk.  Man kan tänka sig att sätta in ett "en" mellan "Skapar"
och "symbolisk" om man vill få det mera likna löpande text, men du har
å andra sidan inget "den" där nu.

>   #: src/init.c:458
>   #, c-format
>   msgid "%s: BUG: unknown command `%s', value `%s'.\n"
> G msgstr "%s: BUGG: okänt kommando \"%s\", värde \"%s\".\n"
> N msgstr "%s: BUGG: kommandot \"%s\" är okänt, värde \"%s\".\n"

Eller kanske det något äldre uttrycket "FEL" istället för "BUGG" här?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.