Re: Svenska tecken i Firestarter

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-23 10:38:28

Daniel Resare writes:
> Mer konkret är detta mycket sannolikt en bug i glibc som skeppats med redhat
> 7.0 och sedan fixats i och med i glibc errata RHBA-2000:079-10 och senare.

Att notera är dock att det fortfarande är så att glibc anpassar till
den teckenkodning som är vald för LC_CTYPE.  Om en tillämpning inte
väljer någon LC_CTYPE får man "anpassning" till US-ASCII.  Det går att
debattera vad som är rätt och fel, men så anser de som ansvarar för
glibc att det skall vara.  Det finns säkert många program kvar som
bara sätter LC_MESSAGES, inte alla LC-klasser.

Den bugg som rättades var att även de program som följde med glibc
missade detta.  Sedan har det också varierat något exakt HUR man
konverterar ett ä till US-ASCII.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.