Re: Mandrake initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-18 18:24:22

Här är min granskning. Som sagt, jag uppskattar om jag får svar på mina
kommentarer.


Fuad Sabnovic wrote:
> Sorry, men jag tog fel fil :)))
> Här är den riktiga diffen
> 
> 25c25
> < msgstr "Modul-inställningar från /etc/conf.modules"
> ---
> > msgstr "Modul inställningar från /etc/conf.modules"

Särskrivning. "Modulinställningar" ska det nog vara. "Modul
inställningar" vet jag inte vad det skulle betyda. Jag har för mig att
jag har påpekat det här tidigare.


> 37c37
> < msgstr "numlock är avstängd\n"
> ---
> > msgstr "numlock är avstängt\n"

Ändrade du detta på alla ställen där numlock förekommer?


> 90c90
> < msgstr "Slår på användar och gruppdiskkvoter för lokala filsystem: "
> ---
> > msgstr "Slår på användar-och gruppdiskkvoter för lokala filsystem: "

Du har råkat skriva samman "användar-" och "och". "användar- och
gruppdiskkvoter" ska det vara.


> 94c94
> < msgstr "korthanteraren är stoppad\n"
> ---
> > msgstr "cardmgr-är stoppad\n"

Vad gör bindestrecket där?


> 98c98
> < msgstr "Avslutar konsollmustjänster: "
> ---
> > msgstr "Avslutar mustjänster för konsollen: "

En tjusig omskrivning. Den gillar jag skarpt. Bra jobbat!


> 133c133
> < msgstr "Avslutar CUPS skrivar system: "
> ---
> > msgstr "Stoppar CUPS-skrivarsystemet: "

Eller "CUPS-utskriftssystemet" som rhult påpekade. Originalet är ju
"CUPS printing system", inte "CUPS printer system".


> 192c192
> < msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}\n"
> ---
> > msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicelevel] {program}\n"

Varför "level"? "nivå" heter det på svenska. Det här har jag påpekat
tidigare.


> 204c204
> < msgstr "Konfigurerar kärnan för dynamisk ip re-routing\n"
> ---
> > msgstr "Konfigurerar kärnan för dynamisk ip-omouting\n"

Ett "r" för lite.


> 221c221
> < msgstr "Användning: %s {start|stop|status|restart|condrestart|reload}\n"
> ---
> > msgstr "Användning: %s
> {start|stop|status|restart|cond-restart|reload|probe}\n"

Om inte radbrytningen var något som orsakades av e-postprogrammet så ser
det här ut som felaktig po-syntax. Kontrollerar du filerna med msgfmt?
Om inte så bör du nog göra det.


> 241c241
> < msgstr "Läser om fetchmailrc filen: "
> ---
> > msgstr ":Läser om fetchmailrc-filen "

Det här vet jag att jag påpekade igår, men det verkar ändå inte vara
ändrat. Vad gör kolonet i början på meningen?


> 321c321
> < msgstr "Heartbeat är inte konfigurerad."
> ---
> > msgstr "Heartbeat-är inte konfigurerat."

Vad gör bindestrecket där?


> 377c377
> < msgstr "Apache kör inte.\n"
> ---
> > msgstr "Apache kör *inte*.\n"

Eller *körs*


> 466c466
> < msgstr "Startar CUPS-skrivar systemet: "
> ---
> > msgstr "Startar CUPS-skrivarsystem: "

Det här har jag också påpekat innan. Du använder bestämd form i de andra
meddelandena som handlar om CUPS. Finns det någon anledning att inte
vara konsistent, eftersom du inte har ändrat och inte har kommenterat
något angående detta?
"skrivarsystemET" om det ska vara konsistent med de andra meddelandena.


> 474c474
> < msgstr "Startar oki4daemon skrivar-demonen: "
> ---
> > msgstr "Startar oki4daemon-skrivar demonen: "

Särskrivning! Vad en "skrivar demon" är har jag ingen aning om, däremot
vet jag vad en "skrivardemon" är.


> 495c495
> < msgstr "ISDN-Modul ej definerad i isdn4linux!\n"
> ---
> > msgstr "ISDN-Modul är inte definerad i isdn4linux!\n"

Finns det någon anledning till det stora M:et? Det här har jag *också*
påpekat innan.


> 663c663
> < msgstr "Okänd kort. Använder PCI läge (inga parameter)"
> ---
> > msgstr "Okänt kort. Använder PCI-läge (inga parameter)"

inga parametRAR. Det här har jag *också* påpekat tidigare.


> 723c723
> < msgstr "jJyY"
> ---
> > msgstr "yY"

Ska det inte vara "jJ" på svenska? Är nog lite förvirrande om det står:
"Starta tjänsten %s (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] \n"
(som är ett meddelande som finns i initscripts) och så fungerar det inte
att trycka J utan man måste trycka Y. Jag hade blivit förbryllad
åtminstone.

Det var "jJ" i min ursprungliga översättning, så jag förstår inte
riktigt varför du ändrade till att börja med.


> 810c810
> < msgstr "Stoppar Name Switch Cache Daemon: "
> ---
> > msgstr "Stoppar demonen för Name Switch Cache: "

Som jag nämnt tidigare, det här tycker jag man nog kan översätta på
något sätt. Du svarade inte på den kommentaren, så jag vet inte riktigt
vad du tycker. Lite svårt att hjälpa då.


> 822c822
> < msgstr "Stoppar oki4daemon skrivar-demonen: "
> ---
> > msgstr "Stoppar oki4daemon-skrivar demonen: "

Särskrivning! "skrivardemonen" ska det vara om det ska bli något
begripligt.


> 856c856
> < msgstr "STARTAR TJÄNSTER:\n"
> ---
> > msgstr "STARTA TJÄNST\n"

Inget kolon?


> 864,865c864,865
> < msgid "Usage: %s start|stop|restart|status}\n"
> < msgstr "Användning: %s start|stop|restart|status}\n"
> ---
> > msgid "Usage: %s {start|stop|restart|status}\n"
> > msgstr "Användning: %s {start|stop|restart|status}\n"

Jag ser att du påpekade till utvecklarna (det gick snabbt). Bra!


> 967c967
> < msgstr "PCIC är inte angivet i start alternativen!\n"
> ---
> > msgstr "PCIC-är inte angivet i startalternativen!\n"

Vad gör bindestrecket där?


> 996c996
> < msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."
> ---
> > msgstr "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."

Som jag påpekat tidigare, jag tycker du ska använda svenska och
transliterera ä och ö till ae och oe. Du har inte svarat på den
kommentaren, så jag vet inte vad du tycker.> 1019,1020c1019,1020
> < msgid "Shutting Fechmail services: "
> < msgstr "Avslutar Fechmail-tjänster: "
> ---
> > msgid "Shutting Fetchmail services: "
> > msgstr "Avslutar Fetchmail-tjänster: "

Här har du också påpekat till utvecklarna. Bra jobbat! Det gick snabbt.
Nästan lite för snabbt... (Jag ber om ursäkt om jag ställer en kränkande
fråga, men det är inte bara så att du själv har ändrat i msgid:et? Det
funkar inte, stavfel i msgid:et måste åtgärdas i programmets källkod.
Det är därför du bör kontakta utvecklarna/rapportera en bugg. Om du
ändrar i msgid i po-filen blir resultatet bara att din översättning för
detta meddelande inte kommer att användas, vilket nog inte är det du
vill)> 1086,1087c1086,1087
> < msgid "Starting Fechmail services: "
> < msgstr "Startar Fechmail-tjänster: "
> ---
> > msgid "Starting Fetchmail services: "
> > msgstr "Startar Fetchmail-tjänster: "

Samma här.


> 1112c1112
> < msgstr "Utesluter med '%s' "
> ---
> > msgstr "Avstänger med \"%s\""

Betyder inte "avstänga" något annat? Du svarade inte på detta, så jag
vet inte om du förstod vad jag menade med att "avstänga" inte var
riktigt samma sak som "stänga av".> 1138c1138
> < msgstr "(Försök att konfigurera med '/usr/local/bin/isdn')\n"
> ---
> > msgstr "(Försök att konfigurera med "/usr/local/bin/isdn")\n"

Det här är ett ödesdigert po-syntaxfel. Det verkar som om du inte har
kontrollerat med msgfmt. (" måste skrivas som \" i meddelanden, annars
kan det inte skiljas från slutet på meddelanden som ju också markeras
med ". Om du skriver " i meddelandet utan omvänt snedstreck blir
resultatet att denna rad kommer att betraktas som att den har skräp
efter själva msgstr-texten, och din po-fil kommer inte att valideras,
och slutresultatet blir att din översättning inte kan användas). Jag har
sagt det tidigare och jag säger det igen, kontrollera alltid med msgfmt
-cvv !


> 1169c1169
> < msgstr "färdig"
> ---
> > msgstr "gated-färdig"

Vad gör bindestrecket där? Det här har jag *också* påpekat tidigare.


> 1190c1190
> < msgstr "\t\t\tVälkommen till Linux %sMandrake%s"
> ---
> > msgstr "\t\t\tVaelkommen till Linux %sMandrake%s"

Här translitererar du! Brabra! Då ska du nog göra det på andra stället
också, eftersom den strängen hamnar direkt under denna när den visas för
användaren.


> 1322c1322
> < msgstr "Väntar på att mysql skall avslutas"
> ---
> > msgstr "Väntar på att mysql-avslutas"

Vad gör bindestrecket där?


> 1342c1342
> < msgstr "fFcC"
> ---
> > msgstr "cC"

Varför cC? Eftersom det frågas om användaren vill fortsätta och det står
att användaren kan trycka F för detta blir han nog förvirrad om F inte
fungerar utan bara C.

Min ursprungliga översättning hade "fF", så jag förstår inte varför du
ändrade i första hand.


> 1598c1598
> < msgstr "Läser om konfigurations sunt förnuft för httpd: "
> ---
> > msgstr "Läser om konfigurations rimlighet för httpd: "

Särskrivning! Och ska det verkligen vara "läser om" och inte
"kontrollerar"? Varför använder du inte samma omskrivning som i ditt
tidigare meddelande om httpd-perl:
"Kontrollerar rimligheten hos konfigurationen av httpd-perl: "


> 1622c1622
> < msgstr "Var god vänta systemet startas om...\n"
> ---
> > msgstr "Var vänlig och vänta medan systemet startas om...\n"

Har du ändrat de andra "var god" också? Det är nog vilket som vilken
fras man använder, men det är ju bra om man kan hålla sig till en.


> 1630c1630
> < msgstr "Lägger till lokal värd sändnings led: "
> ---
> > msgstr "Lägger till lokal broadcast host route: "

"host" översätter vi med "värd" eller "värddator".


> 1650c1650
> < msgstr "Annars, kan UPS bryta strömmen under omstarten!!!\n"
> ---
> > msgstr "Annars kan UPS-bryta strömmen under omstarten!!!\n"

Vad gör bindestrecket där?


> 1666c1666
> < msgid "Usage: %s {start|stop|restart\n"
> ---
> > msgid "Usage: %s {start|stop|restart}\n"

Var det här en buggfix?


> 1759c1759
> < msgstr "KortTyp: %s\n"
> ---
> > msgstr "korttyp: %s\n"

Fungerar det inte med stort K?


> 1768c1768
> < msgstr "KortNamn: %s\n"
> ---
> > msgstr "kortnamn: %s\n"

Samma här.


> 1793c1793
> < msgstr "Startar routed (RIP) tjänster: "
> ---
> > msgstr "Startar tjänster för RIP: "

På det andra stället ändrade du till:
"Stoppar routed-tjänster (RIP): "
Varför använder du inte samma formulering här?


> 1890c1890
> < msgstr "Varning, Webmin-installation misslyckades\n"
> ---
> > msgstr "Webmin-installation misslyckades\n"

Ska inte "varning" vara med?


Bra jobbat, jag tycker att det helt klart har blivit bättre. Men
*snälla* du, svara på kommentarerna istället för att bara ändra utan att
säga något. Som det är nu så var det en del saker som hade påpekats
tiddigare som inte hade ändrats, och jag vet inte om det var för att du
hade missat det eller någon annan orsak. Hade du svarat på kommentarerna
hade det varit så mycket enklare att veta vad du tyckte och vilka
ändringar du gjort och framförallt *varför*.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.