Re: Mandrake initscripts

From: Fuad Sabnovic (manijak_at_swipnet.se)
Date: 2001-04-18 01:51:26

Till alla: glömm den förra mail. Här är yttligare ändringar.


>From: "Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.pp.se>

>Vem har gjort det egentligen?  Du eller Christian?

Den var 60% färdig, så jag byggde på en del!

> > #: ../rc.d/init.d/functions:141 ../rc.d/init.d/functions:168
> > #, c-format
> > msgid "%s: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}\n"
> > msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}\n"
>
> Hmm, "nicenivå".  Skall vi kalla det så?  Jag kan inte komma ihåg att
> vi diskuterat det förut.  Någon annan som minns?

Tyvär så hängde denna uttryck med i orginal översättning villket jag inte såg 
:)
> > #: etc/rc.d/init.d/named:87
> > #, c-format
> > msgid "Usage: %s {start|stop|status|restart|cond-restart|reload|probe}\n"
> > msgstr "Användning: %s {start|stop|status|restart|condrestart|reload}\n"
>

samma som ovan

>
> > #. NOTE TO TRANSLATORS: This string is diplayed before the loading of the
> > #. console font; so for non latin-1 languages it must be written in
> > #. ASCII transliteration, or left in English
> > #.
> > #: ../rc.d/rc.sysinit:45
> > msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
> > msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."
>
> Hallå där, läs kommentaren!
>

samma som ovan
>
> > #: ../rc.d/rc.sysinit:604
> > msgid "Checking loopback filesystems"
> > msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet"
>
> Det där felplacerade diskkvoter igen.
>
> > #: ../rc.d/rc.sysinit:561
> > msgid "Checking filesystems"
> > msgstr "Kontrollerar diskkvoter på filsystem"
>
> Det där med "diskkvoter" ...
samma som ovan

För övrigt var det mina fel (tror jag) och är rättade nu :)
MVH
FuadArkiv genererat av hypermail 2.1.1.