Re: tar-1.14.91 (95%, 20 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-19 22:57:17

>   #: lib/argp-help.c:194
>   #, c-format
> N msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
> N msgstr "%.*s: Parameter från ARGP_HELP_FMT kräver ett värde."

Vad är ARGP_HELP_FMT?  Om det är något slags funktion som tar
argument, så skulle jag vilja ha parameter TILL ARGP_HELP_FMT.  Men
det kanske är något helt annat?

>   #: lib/argp-help.c:1188
> N msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
> N msgstr "Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor är obligatoriska repektive valfria även för korta."

Kanske "... för motsvarande korta." för att vara ännu närmare
orginalet?

>   #: src/tar.c:421
> N msgid "Same as pax"
> N msgstr "samma som pax"

Var det meningen att byta till gemen begynnelsebokstav, eller var det
ett misstag?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.