Re: sharutils-4.3.77 (99%, 1 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-10-01 08:25:20

Hej.

Ett gammalt paket som jag trodde inte underhölls längre. Det är bara ett
nytt meddelande men jag skikcar det hit ifall någon har synpunkter.

	Jan D.

 # Swedish messages for sharutils
 # Copyright (C) 1996, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1996, 2002.
 # Revision: 1.16
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: sharutils 4.3.75\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-12-02 21:54+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-12-07 00:11+0100\n"
N "Project-Id-Version: sharutils 4.3.77\n"
N "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
N "POT-Creation-Date: 2004-09-26 10:42-0700\n"
N "PO-Revision-Date: 2004-10-01 08:21+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/shar.c:2116
 #, c-format
N msgid "illegal output prefix\n"
N msgstr "otillåtet prefix för utfiler\n"
N 
 #: src/shar.c:2163 src/unshar.c:419 src/uudecode.c:461 src/uuencode.c:250
 #, c-format, no-wrap


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.