lilypond

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-03-21 16:47:29

Jag kan tänka mig att översätta lilypond (eftersom jag använder det).
Hur gör man för att bli registrerad och kunna skicka in översättningar
och få notiser om den senaste .po-filen och så vidare?

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.