Re: fileutils 4.0q

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-03-19 13:25:50

Sun Mar 19 2000, Göran Uddeborg ->
> > > msgid "%s: cannot overwrite directory with non-directory"
> > > msgstr "%s: kan inte ersätta en katalog med en annan slags fil"
> > 
> > Hm. "katalog med en icke-katalog" låter ju inte så bra, men ändå bättre än
> > "annan slags fil". Någon som har bättre förslag?
> 
> Jag tar ditt förslag i avvaktan på bättre.

Ibland är det roligt att vara inne och pilla på små detaljer. För min
del tycker jag att "kan inte ersätta katalog med något annat" skulle
kunna vara bra.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.