Re: fileutils 4.0o

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-01-31 21:16:52

> Jag har också en ny översättning. Mest ändringar i hjälptexterna.
> (Hmm, är det kanske bättre att skicka ut radvisa diffar som Jan
> D. gör, än hela meddelandena som jag brukar göra? Dina diffar ser ut
> som "unified"-formatet Jan, men hur gör du för att få precis ett
> meddelande, och för att undvika radändringarna i kommentarerna?)

Perlskript, bifogas för de intresserade. Det kräver perl 5 och GNU diff.

Content-Description: Ändrade meddelanden.

> 
> #: src/copy.c:601 src/ln.c:306
> #, c-format
> msgid " (backup: %s)"
> msgstr "(säkerhetskopia: %s)"
> 
> #: src/cp.c:136
> msgid ""
> "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
> "\n"
> " -a, --archive        same as -dpR\n"
> " -b, --backup[=CONTROL]    make a backup of each existing destination file\n"
> " -d, --no-dereference     preserve links\n"
> " -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
> " -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
> " -l, --link          link files instead of copying\n"
> " -p, --preserve        preserve file attributes if possible\n"
> " -P, --parents        append source path to DIRECTORY\n"
> " -r              copy recursively, non-directories as files\n"
> "                 WARNING: use -R instead when you might copy\n"
> "                 special files like FIFOs or /dev/zero\n"
> "   --sparse=WHEN      control creation of sparse files\n"
> " -R, --recursive       copy directories recursively\n"
> " -s, --symbolic-link     make symbolic links instead of copying\n"
> " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
> "   --target-directory=DIRECTORY move all SOURCE arguments into DIRECTORY\n"
> " -u, --update         copy only when the SOURCE file is newer\n"
> "                 than the destination file or when the\n"
> "                 destination file is missing\n"
> " -v, --verbose        explain what is being done\n"
> " -x, --one-file-system    stay on this file system\n"
> "   --help          display this help and exit\n"
> "   --version        output version information and exit\n"
> "\n"
> "By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and the\n"
> "corresponding DEST file is made sparse as well. That is the behavior\n"
> "selected by --sparse=auto. Specify --sparse=always to create a sparse DEST\n"
> "file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero bytes.\n"
> "Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n"
> "\n"
> " -a, --archive        samma som -dpR\n"
> " -b, --backup[=STYR]     gör säkerhetskopior av destinationer som finns\n"

Denna formulering har nog funnits länge men det slog mig just.
Borde man inte förtydliga här. Man gör (väl?) inte kopior på kataloger.
I och för sig så refererar du till DEST ovan, men ett förslag är att
byta dest mot MÅL, då kan du byta ut destinationer mot målfiler i texten.

> " -d, --no-dereference     bevara länkar\n"
> " -f, --force         ta bort existerande destination, fråga aldrig\n"
> " -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
> " -l, --link          länka filer istället för att kopiera\n"
> " -p, --preserve        bevara filattribut om möjligt\n"
> " -P, --parents        lägg till källsökvägen till KATALOG\n"
> " -r              kopiera rekursivt, ickekataloger som filer\n"
> "                 VARNING: använd -R istället när du kan komma\n"
> "                 att kopiera specialfiler som rör och /dev/zero\n"

Hmm, precis vad jag gjorde i helgen. Jag fyllde en 15 Gigabyte partition
när den försökte kopiera /dev/zero med -r :-)

Jag tycker du ska ha kvar FIFO som det står, eller kalla det FIFO-filer.
Rör gör att jag tänker på "pipes (ls | wc) och sådana kan man inte
kopiera.

Fler kommantarer hade jag inte.

	Jan D.


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.