Re: redhat-config-cluster (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-07-29 23:48:27

Christian Rose writes:
> msgid ""
> "Serial powercontroller may not be used when cluster contains more than 2 "
> "members"
> msgstr ""
> "Seriellt nätaggregat kan inte användas då klustret innehåller färre än 2 "
> "medlemmar"

FLER än, inte FÄRRE än.

> msgid ""
> "Member delete not allowed - Member Name '%s' is specified by at least one "
> "failover domain"
> msgstr ""
> "Borttagning av medlem är inte tillåtet - medlemsnamnet \"%s\" är angivet av "
> "minst en överlämningsdomän"

Du kanske skall ha med "failover" inom parenteser, eftersom det här
inte är en speciellt etablerad översättning.

Frågan är om den är riktigt bra, den saknar ju "fail"-aspekten.  Är
inte det bästa svenska ordet är egentligen "reserv"?

> msgid ""
> "Error: --powercontroller value is missing a port number - value must be in "
> "format '--powercontroller=ip,port'"
> msgstr ""
> "Fel: --powercontroller-värdet saknar ett portnummer - värdet måste vara i "
> "formatet \"--powercontroller=ip,port\""

Värdet är PÅ ett format heter det väl?

> msgid ""
> "%s\n"
> "\n"
> "Press 'OK' to Accept, or 'Cancel' to change it."
> msgstr ""
> "%s\n"
> "\n"
> "Tryck \"OK\" för att godtag eller \"Avbryt\" för ändra."

... för att GODTA eller ...

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.