Kommentarer på gtick - nytt försök...

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-06-06 20:36:27

> # Translation of gtick-0.2.12.po to Swedish
> # This file is distributed under the same license as the gtick package.
> # Copyright (C) YEAR Roland Stigge
> # Patrik Johansson <patjoh@itstud.chalmers.se>, 2004

YEAR skall nog fyllas i där.

> "Last-Translator: \n"

Det fattas något här. :-)

> "Usage: %s [OPTION...]\n"
> "Användning: %s [ALTERNATIV...]\n"

Vi har någon gång bestämt att använda ordet "flagga" som översättning
av "option".  Åtminstone i den här meningen, som argument till
program.

> "Copyright (c) 1999, Alex Roberts <bse@dial.pipex.com>\n"
> "Copyright (c) 2003, Roland Stigge <stigge@antcom.de>\n"

> "Copyright (c) 1999, Alex Roberts <bse@dial.pipex.com>\n"
> "Copyright (c) 2003, Roland Stigge <stigge@antcom.de>\n"

I ISO-8859-1 finns ett riktigt copyright-tecken: ©.  Använd det!
Förekommer i ytterligare något meddelande.

> #: src/metro.c:965
> msgid "/Metronome/_Manual Timer"
> msgstr "/Metronome/_Manuellt tidtagarur"

Du missade att översätta till Metronom där.

> #: src/metro.c:967
> msgid "/Metronome/_Quit"
> msgstr "/Metronome/_Avsluta"

Där också.

> #: src/metro.c:980
> #: src/metro.c:1016
> msgid "/Options/Show _Accent Table"
> msgstr "/Alternativ/Visa tryck_accentst_abell"

Du skall nog bara ha med ett understrykningstecken.  Vilket a du
väljer antar jag inte spelar någon roll.

> "Here, you can approximate the desired\n"
> "speed by tapping at the \"Tap\" button.\n"

> "Här kan du approximera den eftersökta\n"
> "hastigheten genom att klicka på \"Klicka\"-knappen.\n"

Jag skulle nog skrivit "önskade" istället för "eftersökta".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.