diffutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-04-14 23:20:08

Nu har det hänt såpass mycket med diffutils sedan senaste granskningen
att det kan vara värt att göra en ny. Vad kan bli bättre här tycker
ni?


 # Swedish messages for diffutils.
 # Copyright © 1996, 2001, 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 1996, 2001, 2002, 2004.
 #
 # $Revision: 1.29 $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: diffutils 2.8.2\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-10 23:52-0700\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-06-11 21:06+0200\n"
G "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
N "Project-Id-Version: diffutils 2.8.7\n"
N "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
N "POT-Creation-Date: 2004-04-13 00:07-0700\n"
N "PO-Revision-Date: 2004-04-14 23:14+0200\n"
N "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid ""
G "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
G "You may redistribute copies of this program\n"
G "under the terms of the GNU General Public License.\n"
G "For more information about these matters, see the file named COPYING."
G msgstr ""
G "Detta program kommer UTAN GARANTI, så långt lagen tillåter. Du kan\n"
G "distribuera kopior av detta program i enlighet med villkoren i GNU\n"
G "General Public License. För mer information om detta, se filen som\n"
G "heter COPYING."
 #: lib/file-type.c:42
N msgid "regular empty file"
N msgstr "tom vanlig fil"
N 
 #: lib/file-type.c:42
N msgid "regular file"
N msgstr "vanlig fil"
N 
 #: lib/file-type.c:45
N msgid "directory"
N msgstr "katalog"
N 
 #: lib/file-type.c:48
N msgid "block special file"
N msgstr "blockspecialfil"
N 
 #: lib/file-type.c:51
N msgid "character special file"
N msgstr "teckenspecialfil"
N 
 #: lib/file-type.c:54
N msgid "fifo"
N msgstr "fifo"
N 
 #: lib/file-type.c:57
N msgid "symbolic link"
N msgstr "symbolisk länk"
N 
 #: lib/file-type.c:60
N msgid "socket"
N msgstr "uttag (socket)"
N 
 #: lib/file-type.c:63
N msgid "message queue"
N msgstr "meddelandekö"
N 
 #: lib/file-type.c:66
N msgid "semaphore"
N msgstr "semafor"
N 
 #: lib/file-type.c:69
N msgid "shared memory object"
N msgstr "delat-minnes-objekt"
N 
 #: lib/file-type.c:72
N msgid "typed memory object"
N msgstr "typat-minnes-objekt"
N 
 #: lib/file-type.c:74
N msgid "weird file"
N msgstr "konstig fil"
 
 
 #. TRANSLATORS: %s denotes an author name.
 #: lib/version-etc.c:78
 #, c-format
G msgid "Files %s and %s differ\n"
G msgstr "Filerna %s och %s skiljer\n"
N msgid "Written by %s.\n"
N msgstr "Skrivet av %s.\n"
N 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #: lib/version-etc.c:82
 #, c-format
N msgid "Written by %s and %s.\n"
N msgstr "Skrivet av %s och %s.\n"
N 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #: lib/version-etc.c:86
 #, c-format
N msgid "Written by %s, %s, and %s.\n"
N msgstr "Skrivet av %s, %s och %s.\n"
N 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
 #. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
 #: lib/version-etc.c:92
 #, c-format
N msgid ""
N "Written by %s, %s, %s,\n"
N "and %s.\n"
N msgstr ""
N "Skrivet av %s, %s, %s\n"
N "och %s.\n"
N 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
 #. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
 #: lib/version-etc.c:98
 #, c-format
N msgid ""
N "Written by %s, %s, %s,\n"
N "%s, and %s.\n"
N msgstr ""
N "Skrivet av %s, %s, %s,\n"
N "%s och %s.\n"
 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
 #. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
 #: lib/version-etc.c:104
 #, c-format
G msgid "Binary files %s and %s differ\n"
G msgstr "Binärfilerna %s och %s skiljer\n"
N msgid ""
N "Written by %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, and %s.\n"
N msgstr ""
N "Skrivet av %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s och %s.\n"
 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
 #. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
 #: lib/version-etc.c:111
 #, c-format
N msgid ""
N "Written by %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, %s, and %s.\n"
N msgstr ""
N "Skrivet av %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, %s och %s.\n"
N 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
 #. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
 #: lib/version-etc.c:118
 #, c-format
N msgid ""
N "Written by %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, %s, %s,\n"
N "and %s.\n"
N msgstr ""
N "Skrivet av %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, %s, %s\n"
N "och %s.\n"
N 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
 #. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
 #: lib/version-etc.c:126
 #, c-format
N msgid ""
N "Written by %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, %s, %s,\n"
N "%s, and %s.\n"
N msgstr ""
N "Skrivet av %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, %s, %s,\n"
N "%s och %s.\n"
N 
 #. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
 #. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
 #. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
 #: lib/version-etc.c:136
 #, c-format
N msgid ""
N "Written by %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, and others.\n"
N msgstr ""
N "Skrivet av %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s, %s, %s,\n"
N "%s, %s med flera.\n"
N 
 #: lib/version-etc.c:147
N msgid ""
N "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
N "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
N msgstr ""
N "Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN\n"
N "garanti, även underförstådd garanti vid KÖP eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
N "SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
N 
 #: src/analyze.c:782 src/diff.c:1273
 #, c-format
N msgid "Files %s and %s differ\n"
N msgstr "Filerna %s och %s skiljer\n"
N 
 #: src/analyze.c:1028 src/diff3.c:1417 src/util.c:533
 
 #: src/cmp.c:183
 msgid ""
 "SKIP values may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
 "kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
 "GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y."
 msgstr ""
G "HOPP-värden kan följas av följande mutiplikativa suffix:\n"
N "HOPP-värden kan följas av följande multiplikativa suffix:\n"
 "kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576\n"
 "GB 1 000 000 000, G 1 073 741 824, och så vidare för T, P, E, Z, Y."
 
 
 #: src/cmp.c:187 src/diff.c:934 src/sdiff.c:224
N msgid "Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble."
N msgstr "Slutsstatus är 0 om indata är lika, 1 om olika, 2 vid problem."
N 
 #: src/cmp.c:188 src/diff.c:936 src/diff3.c:462 src/sdiff.c:225
 msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
 msgstr ""
 "Rapportera fel till <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
G "Rapportera synpunkter på den svenska översättningen till <sv@li.org>."
N "Rapportera synpunkter på översättningen till <sv@li.org>."
 
 
G msgid "(C)"
G msgstr "©"
 #: src/cmp.c:247
N msgid "Torbjorn Granlund"
N msgstr "Torbjörn Granlund"
 
 
 #: src/diff.c:932
 msgid "If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILES."
 msgstr ""
G "Om --from-file eller --to-file är angivet, finns det inga begränsningar på\n"
G "FILER."
N "Om --from-file eller --to-file är angivet finns det inga begränsningar\n"
N "på FILER."
 
 #: src/diff.c:933 src/diff3.c:460 src/sdiff.c:223
 msgid "If a FILE is `-', read standard input."
G msgstr "Om FIL är \"-\", läs standard in."
N msgstr "Om en FIL är \"-\", läs standard in."
 
 
 #: src/diff3.c:461
N msgid "Exit status is 0 if successful, 1 if conflicts, 2 if trouble."
N msgstr "Slutstatus är 0 om allt bra, 1 vid konflikt, 2 vid problem."
N 
 #: src/diff3.c:655
 
 #: src/diff3.c:1276 src/sdiff.c:279 src/util.c:303
 #, c-format
N msgid "subsidiary program `%s' could not be invoked"
N msgstr "underprogram \"%s\" kunde inte startas"
N 
 #: src/diff3.c:1278 src/sdiff.c:281 src/util.c:305
 #, c-format
 
 #: src/diff3.c:1281 src/sdiff.c:284 src/util.c:308
 #, c-format
N msgid "subsidiary program `%s' failed (exit status %d)"
N msgstr "underprogram \"%s\" misslyckades (slutstatus %d)"
N 
 #: src/diff3.c:1301
 
 #: src/dir.c:160
 #, c-format
 msgid "cannot compare file names `%s' and `%s'"
G msgstr "kan inte jämföra filnamn \"%s\" och \"%s\""
N msgstr "kan inte jämföra filnamnen \"%s\" och \"%s\""


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.