texinfo 4.6.94 (var Re: texinfo 4.6.92)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-04-04 16:06:48

tis 2004-03-23 klockan 11.26 skrev Göran Uddeborg:
> > N " -w, --where, --location   print physical location of Info file.\n"
> 
> Den missade du, verkar det som.

Oj, har lagt till det nu. Tack!


> >  # Är det kombinationen "@strong{Note:}" eller bara @strong{} rent allmänt som
> >  # orsakar problem?
> >  #: makeinfo/cmds.c:1076
> > N msgid "@strong{Note:} produces a spurious cross-reference in Info; reword to avoid that"
> > N msgstr "@strong{Note:} skapar en falsk korsreferens i Info; formulera om för att undvika detta"
> 
> Som svar på din kommentar: ingendera skulla jag gissa. Ordet skall
> bara stå i kraftig stil. Men jag vet inte.
> 
> Om jag har rätt bör "Note" översättas.

Ok, jag översätter till "Obs:".


> >  #: makeinfo/insertion.c:718
> >  #, c-format
> > N msgid "%cfloat environments cannot be nested"
> > N msgstr "%cfloat-miljöer kan inte nästlas"
> > N 
> >  #: makeinfo/insertion.c:972
> >  #, c-format
> >  
> >  #: makeinfo/insertion.c:1893
> >  #, c-format
> > N msgid "@%s not meaningful outside `@float' environment"
> > N msgstr "@%s är inte meningsfullt utanför \"@float\"-miljö"
> > N 
> >  #: makeinfo/insertion.c:1929
> >  
> >  #: makeinfo/insertion.c:1993
> >  #, c-format
> > N msgid "@%s not meaningful outside `@titlepage' and `@quotation' environments"
> > N msgstr "@%s är inte meningsfullt utanför \"@titlepage\"- och \"@quotation\"-miljö"
> > N 
> >  #: makeinfo/insertion.c:2007
> >  #, c-format
> > N msgid "@%s not meaningful outside `@titlepage' environment"
> > N msgstr "@%s är inte meningsfullt utanför \"@titlepage\"-miljö"
> 
> Jag tycker nog "omgivning" passar bättre som översättning av
> "environment" i den här meningen. När det handlar om syntaktiska
> delar av ett dokument.

Ok, jag har ändrat till "omgivning" nu.

Jag har bifogat övriga ändringar jag har gjort i samband med version
4.6.94. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/texinfo-4.6.94.sv.po.


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.