screem 0.7.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-23 14:58:04

Jag kom en bit till på screem nu:

>   #: plugins/ssiWizard/ssiwizard.glade.h:24
> N msgid "Test Expression:"
> N msgstr "Testa uttryck:"

Skulle också kunna betyda "Testuttryck".

>   #: plugins/tableWizard/tablewizard.glade.h:23
> N msgid "centre"
> N msgstr "center"

Här vill jag ha ordet "centrum".  Varianten "center" kan passa när det
handlar om en plats i en ort, eller köpcenter, men inte här tycker jag.

>   #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:766
> N msgid "There was an undetermined problem verifying the correctness of your site definition. Please report this to the maintainer."
> N msgstr "Det uppstod ett okänt problem vid kontrollen av din webbplatsdefinitions korrekthet. Var vänlig och rapportera detta till underhållaren."

"Underhållaren" låter som en artist.  Jag tror man skulle sagt "den
ansvarige" i ett sådant här fall på svenska.

>   #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:787
> N msgid ""
> N "This appears to be the first time you have attempted to upload\n"
> N "this website.  Does the site already exist on the server?"
> N msgstr ""
> N "Det här verkar vara första gången du har försökt att skicka\n"
> N "denna webbplats. Finns webbplatsen verkligen på servern?"

"Redan", inte "verkligen".

>   #: glade/screem.glade.h:171
> N msgid "SCREEM - Site CReating and Editing EnvironMent"
> N msgstr "SCREEM - Site CReating and Editing EnvironMent"

Inte en översättning inom parentes eller så?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.