Menu

Författare: Jens Arvidsson (jens2_at_sverige.nu)
Datum: 2004-03-08 21:27:41

Hej,

jag har gjort en översättning av paketet menu. Det är ett system för
automatisk hantering av menyposter i fönsterhanterare som skapats för
Debian (jag vet inte om det används i några andra distributioner).

Det är två filer, en för översättningen av själva menyposterna, och en
för programmeddelanden.

Tacksam för alla kommentarer!


Jens_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.