iso_3166

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-01-13 11:43:14

> # AW
> msgid "Aruba"
> msgstr "Armenien"

Va?  Aruba är väl den lilla ön norr om Venezuela.  Den har inget
svenskt namn vad jag vet.

> msgid "Korea, Democratic People's Republic of"
> msgstr "Korea, demokratiska folkrepubliken"

Bestämde vi inte någon gång att använda det vanliga svenska namnet
"Nordkorea"?

> msgid "Korea, Republic of"
> msgstr "Korea, republiken"

Och i så fall "Sydkorea".

> msgid "United States Minor Outlying Islands"
> msgstr "USA:s mindre avlägsna öar"

Hmm, blir det inte syftningsfel?  Kanske omvänd ordning på "mindre"
och "avlägsna", eller "smärre" istället för "mindre"?

> # US
> msgid "United States"
> msgstr "Amerikas förenta stater"

Eller bara "USA", som väl är det vanligast använda namnet.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.