xchat 2.0.7pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-01-04 00:54:52

Här kommer uppdateringen av xchat. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/xchat-2.0.7pre1.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for X-Chat.
 # Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.13 2003/01/20 02:05:53 zed Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: xchat 2.0.5pre1\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-09-14 17:36+1000\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-09-15 00:06+0200\n"
N "Project-Id-Version: xchat-2.0.7pre1\n"
N "Report-Msgid-Bugs-To: www.xchat.org\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-12-26 19:31+1100\n"
N "PO-Revision-Date: 2004-01-04 00:48+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/common/ignore.c:373
 #, c-format
N msgid "You are being CTCP flooded from %s, ignoring %s\n"
N msgstr "Du CTCP-översvämmas från %s, ignorerar %s\n"
N 
 #: src/common/ignore.c:398
 #, c-format
N msgid "You are being MSG flooded from %s, setting autodialog OFF.\n"
N msgstr "Du MSG-översvämmas från %s, ställer in autodialog till AV.\n"
N 
 #: src/common/notify.c:400
 #, c-format
 
 #: src/common/servlist.c:632
 #, c-format
N msgid "Cycling to next server in %s...\n"
N msgstr "Byter till nästa server i %s...\n"
N 
 #: src/common/servlist.c:972
 #, c-format
N msgid "Warning: \"%s\" character set is unknown. No conversion will be applied for network %s."
N msgstr ""
N "Varning: Teckentabellen \"%s\" är okänd. Ingen konvertering kommer att "
N "tillämpas för nätverket %s."
N 
 #: src/common/textevents.h:6
 
 #: src/common/textevents.h:18
N msgid "%C13*%O$t$1%O $2%O"
N msgstr "%C13*%O$t$1%O $2%O"
N 
 
N msgid "%C08,02                             %O"
N msgstr "%C08,02                             %O"
N 
 #: src/common/textevents.h:213
 
 #: src/common/text.c:1644
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot read sound file:\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Kan inte läsa ljudfilen:\n"
N "%s"
N 
 #: src/common/util.c:292
 
 #: src/fe-gtk/about.c:124
N msgid "A multiplatform IRC Client"
N msgstr "En IRC-klient för flera plattformar"
N 
 #: src/fe-gtk/ascii.c:131
 
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:383
 msgid "File in download directory is larger than file offered. Resuming not possible."
G msgstr ""
G "Filen i hämtningskatalogen är större än den fil som erbjudits. "
G "terupptagning är inte möjlig."
N msgstr "Filen i hämtningskatalogen är större än den fil som erbjudits. terupptagning är inte möjlig."
 
 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:691
 #, c-format
N msgid "%d bytes"
N msgstr "%d byte"
N 
 #: src/fe-gtk/fkeys.c:153
 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1712
N msgid ""
N "Unable to set transparent background!\n"
N "\n"
N "You may be using a non-compliant window\n"
N "manager that is not currently supported.\n"
N msgstr ""
N "Kan inte ställa in genomskinlig bakgrund!\n"
N "\n"
N "Du kanske använder en ickekompatibel fönster-\n"
N "hanterare som inte stöds för tillfället.\n"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1905
 
 #: src/fe-gtk/setup.c:249
N msgid "Proxy server"
N msgstr "Proxyserver"
N 
 
 #: src/fe-gtk/setup.c:250
G msgid "Proxy port:"
G msgstr "Proxyport:"
N msgid "Hostname:"
N msgstr "Värdnamn:"
 
 #: src/fe-gtk/setup.c:251
G msgid "Proxy type:"
G msgstr "Proxytyp:"
N msgid "Username:"
N msgstr "Användarnamn:"
 
 #: src/fe-gtk/setup.c:252
N msgid "Password:"
N msgstr "Lösenord:"
N 
N msgid "Password"
N msgstr "Lösenord"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:253
N msgid "Port:"
N msgstr "Port:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:254
N msgid "Type:"
N msgstr "Typ:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:256
N msgid "Authenticate to the proxy server (only HTTP)"
N msgstr "Autentisera till proxyservern (endast HTTP)"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:479_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.