Re: Lifelines

Författare: David Weinehall (tao_at_acc.umu.se)
Datum: 2003-11-25 08:28:41

On Mon, Nov 24, 2003 at 09:43:46PM +0100, Göran Uddeborg wrote:
> Här har vi nästa översättning som jag aldrig hann granska när den
> kom. (Vilket var i slutet av februari.) Detta är tredje försöket att
> få brevet förbi brevätaren på sv@li.org. Tredje gången gillt heter
> det ju ...
> 
> >  #: src/interp/alloc.c:775
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: the arg #%s must be a float."
> > N msgstr "%s: argumentet nr. %s måste vara en float."
> 
> "Float" känns inte särkilt svenskt. Har du något emot "flyttal".

Om nu det inte är så att argumentet faktiskt måste vara av typen float,
(till skillnad från exempelvis double, som ju också är en flyttalstyp
fast med annan precision), det är ju en programtolk det rör sig om.

> >  #: src/interp/alloc.c:795
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: the arg had a major error."
> > N msgstr "%s: argumentet hade ett större fel."
> 
> Här betyder nog "major" snarare "allvarlig" än "stor".

allvarligt, till och med.

[snip]


/David Weinehall
-- 
 /) David Weinehall <tao@acc.umu.se> /) Northern lights wander   (\
// Maintainer of the v2.0 kernel  // Dance across the winter sky //
\) http://www.acc.umu.se/~tao/  (/  Full colour fire      (/

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.