Re: gettext-tools-0.13-pre1 (87%, 57 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-22 15:04:06

>   #: src/format-gcc-internal.c:204
>   #, c-format
> N msgid "In the directive number %u, flags are not allowed before '%c'."
> N msgstr "I direktiv nummer %u, flaggor är inte tillåtna före \"%c\".."

Det blev visst engelsk ordföljd där.  "... %u, är flaggor inte ..."
bör det väl vara på svenska.  Kommatecknet blir kanske lite
överflödiga på svenska.

>   #: src/format-perl.c:428
>   #, c-format
> N msgid "In the directive number %u, the size specifier is incompatible with the conversion specifier '%c'."
> N msgstr "I direktiv nummer %u, storleksbestämningen är inkompatibel med konverteringen \"%c\"."

Motsvarande.

>   #: src/x-perl.c:310
>   #, c-format
> N msgid "%s:%d: can't find string terminator \"%s\" anywhere before EOF"
> N msgstr "%s:%d: hittar inte strängslutet \"%s\" någonstans före filslut."

Ingen av de andra liknande felmeddelandena har fått punkt på slutet.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.