Re: översättning av xfce4 - xfce4-trigger-launcher

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-22 00:10:29

David Weinehall writes:
> On Fri, Nov 21, 2003 at 11:40:49PM +0100, Göran Uddeborg wrote:
> > Johan Hammar writes:
> > > #: panel-plugin/triggerlauncher.c:259
> > > msgid "Check status every"
> > > msgstr "Kontrollera status varje"
> > 
> > "Var" inte "varje".  Som i "Kontrollera status var 5:e sekund".  (Det
> > är bättre med "var", även om du inte kan få dit ":e", vilket jag antar
> > du inte kan.
> 
> Vilket ju dessutom är dumt eftersom det skulle bli fel för
> 1, 2, 21, 22, ...

Det var just det jag menade.  Annars hade man kanske kunnat översätta
strängen "seconds" till ":e sekund".  Men problemet är just att det
blir en ordningsberoende sträng.  Med ngettext hade det gått att få
till, men det har de inte använt.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.