Re: LaTrine

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-27 02:21:46

lör 2003-10-25 klockan 11.47 skrev Patrik Johansson:
> #: charset.c:81
> #, c-format
> msgid "ignoring invalid keymap entry in line %d"
> msgstr "ignorerar ogiltig tangenttabellsinmatning på linje %d"

Kan också vara "...post" istället för "...inmatning" här.


> #: charset.c:95
> #, c-format
> msgid "keymap buffer exceeded (max. %d)"
> msgstr "tangenttabellsbuffer överskreds (max. %d)"

"buffer" översätter vi med "buffert" på svenska. Gäller fler ställen.


> #: charset.c:117
> msgid "map_key: internal buffer overflow"
> msgstr "map_key: internt bufferöverspill"

"över" kanske inte behövs här? Gäller fler liknande ställen.


> #: data.c:145
> msgid "This binary lacks MDB Tools support, please recompile."
> msgstr "Denna binär saknar stöd för MDB Tools, var god och kompilera om."

Kanske "MDB-verktyg".


> #: latrine.c:149
> #, c-format
> msgid "found stale lock file (pid %d)"
> msgstr "hittade stulen låsfil (pid %d)"

Det där om "stale" som andra påpekat tidigare. Gäller fler ställen.


> #: options.c:89
> #, c-format
> msgid "cannot find %s in %s, assuming ./%s"
> msgstr "kan inte hitta %s i %s, antar att ./%s"

Det där "att" känns onödigt.


> #: options.c:197
> #, c-format
> msgid "invalid max. random index in %s line %d -- %s"
> msgstr "ogilitgt maximalt slumpindex i %s på rad %d -- %s"

"ogiltigt" felstavat.


> #: options.c:201
> msgid "ignored --help in config file"
> msgstr "igonrerade --help i konfigurationsfilen"

"ignorerade" felstavat.


> #: options.c:298
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [options] [dictionary|path]\n"
> " -d, --debug        turn on debug mode,\n"
> "   --direction={0|1|2|3} initial direction for input fields,\n"
> " -f, --force        overwrite stale lock files,\n"
> " -h, --help         display this command line summary,\n"
> " -i, --ignore-case     compare case-insensitively,\n"
> " -1, --keymap1=path     the input keymap for language 1,\n"
> " -2, --keymap2=path     the input keymap for language 2,\n"
> " -a, --label=lang1/lang2  the labels of the languages (max. %d chars each),\n"
> " -l, --limit=max      the number of phrases to hold in memory (%d),\n"
> " -m, --mode={normal|reverse|mixed}  specifies, in what direction to ask,\n"
> " -r, --random=max      the maximum random index (defaults to %d),\n"
> " -v, --version       display the version number.\n"
> "Please read the manual page for further information.\n"
> msgstr ""
> "Usage: %s [flaggor] [lexikon|sökväg]\n"

Du har glömt översätta "Usage:" till "Användning:" här.


> " -d, --debug        aktivera felsökningsläge,\n"
> "   --direction={0|1|2|3} startriktning för indata fält,\n"
> " -f, --force        skriv över stulna låsfiler,\n"
> " -h, --help         visa denna kommandoradssummering ,\n"
> " -i, --ignore-case     jämför oberoende av skiftläge,\n"
> " -1, --keymap1=sökväg     tangenttabell för språk 1,\n"
> " -2, --keymap2=sökväg     tangenttabell för språk 2,\n"

Du vill kanske ha samma justering på även dessa meddelanden.


> " -a, --label=språk1/språk2  etiketterna för språken (max. %d tecken per språk),\n"
> " -l, --limit=max      antalet fraser att hålla i minnet (%d),\n"
> " -m, --mode={normal|reverse|mixed}  specifierar vilken riktning frågorna kommer,\n"

Jag tycker "anger" låter bättre än "specifierar" på svenska. Detta är
kanske ett ställe där det kan användas.


> #: options.c:315
> #, c-format
> msgid "%s, linked with %s, zlib %s%s\n"
> msgstr "%s, länkas med %s, zlib %s%s\n"

Kanske snarare "länkaD med".


> #: options.c:322
> msgid "English localization by Martin A. Godisch <martin@godisch.de>\n"
> msgstr "Engelsk översättning av Martin A. Godisch <martin@godisch.de>\n"

Finns det en *engelsk* översättning? Häftigt! :-)


> #: screen.c:237
> msgid "Please wait while I'm reloading the dictionary..."
> msgstr "Var god vänta medan jag läser om lexikonet..."

Jag brukar vara väldigt restriktiv med att översätta artigheter. Det
kanske räcker med "Vänta medan..." här och på liknande ställen?


> #: screen.c:433
> msgid "correct"
> msgstr "korrekt"
> 
> #: screen.c:433
> msgid "wrong "
> msgstr "felaktig"

Dessa ska kanske ha samma längd? Det ser misstänkt ut.


> #: screen.c:437
> #, c-format
> msgid "correct: %d (%d %%), wrong: %d (%d %%)"
> msgstr "korrekt: %d (%d %%), felaktig: %d (%d %%)"

Ska nog vara plural på dessa.

Mycket bra översättning! Gött jobbat! Nu vill vi bara också ha svar på
kommentarerna. :-)


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.