Re: LaTrine

Författare: Johan Hammar (johan.hammar_at_swipnet.se)
Datum: 2003-10-25 12:07:42

Hej!

Tittade igenom översättningarna lite snabbt.

#: latrine.c:149
#, c-format
msgid "found stale lock file (pid %d)"
msgstr "hittade stulen låsfil (pid %d)"

betyder inte stale något i stil med gammal eller nåt liknande?

#: options.c:197
#, c-format
msgid "invalid max. random index in %s line %d -- %s"
msgstr "ogilitgt maximalt slumpindex i %s på rad %d -- %s"

ogiltigt

#: options.c:201
msgid "ignored --help in config file"
msgstr "igonrerade --help i konfigurationsfilen"

ignorerade ska det vara :)

#: options.c:298
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [dictionary|path]\n"
" -d, --debug        turn on debug mode,\n"
"   --direction={0|1|2|3} initial direction for input fields,\n"
" -f, --force        overwrite stale lock files,\n"
" -h, --help         display this command line summary,\n"
" -i, --ignore-case     compare case-insensitively,\n"
" -1, --keymap1=path     the input keymap for language 1,\n"
" -2, --keymap2=path     the input keymap for language 2,\n"
" -a, --label=lang1/lang2  the labels of the languages (max. %d chars
each),\n"
" -l, --limit=max      the number of phrases to hold in memory
(%d),\n"
" -m, --mode={normal|reverse|mixed}  specifies, in what direction to
ask,\n"
" -r, --random=max      the maximum random index (defaults to
%d),\n"
" -v, --version       display the version number.\n"
"Please read the manual page for further information.\n"
msgstr ""
"Usage: %s [flaggor] [lexikon|sökväg]\n"
" -d, --debug        aktivera felsökningsläge,\n"
"   --direction={0|1|2|3} startriktning för indata fält,\n"
" -f, --force        skriv över stulna låsfiler,\n"
" -h, --help         visa denna kommandoradssummering ,\n"
" -i, --ignore-case     jämför oberoende av skiftläge,\n"
" -1, --keymap1=sökväg     tangenttabell för språk 1,\n"
" -2, --keymap2=sökväg     tangenttabell för språk 2,\n"
" -a, --label=språk1/språk2  etiketterna för språken (max. %d tecken
per språk),\n"
" -l, --limit=max      antalet fraser att hålla i minnet (%d),\n"
" -m, --mode={normal|reverse|mixed}  specifierar vilken riktning
frågorna kommer,\n"
" -r, --random=max      maximalt antal slumpindex (standard är
%d),\n"
" -v, --version       visa versionsnummret.\n"
"Var god läs manualsidan för ytterligare information.\n"

stale översatt till stulen här också

Mvh
Johan Hammar


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.