Re: printconf (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-10-24 00:04:42

Christian Rose writes:
> tis 2003-10-21 klockan 10.45 skrev Göran Uddeborg:
> > >   #: gui/redhat-config-printer.glade.h:24
> > > N msgid "Choose the queue type"
> > > N msgstr "Välj kötypen"
> > 
> > Vi är ju ofta osams om bestämd och obestämd form, så du kanske inte
> > håller med, men låter det inte konstigt med bestämd form här?  "Välj
> > kötyp" känns mer naturligt för mig.
> 
> Jo, men då borde också originalet ändras. Jag ser "välj kötypen" eller
> "välj typen av kö" som de enda naturliga översättningarna av "choose the
> queue type". Felrapporterar du originalet?

Jag är inte säker på att orginalet är fel.  För mig känns det inte
konstigt med bestämd form på engelska här.

(Och du brukar ju inte vara så noga med att följa orginalet i just det
här avseendet. :-)

> https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Fedora%20Core&version=test3&component=redhat-config-printer&cc=menthos@menthos.com

Du gör det bekvämt!  Men som sagt, jag tror inte det är ett fel i
orginalet.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.