Re: anaconda (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-20 12:22:02

mån 2003-10-20 klockan 11.58 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: ../anaconda:175
> >  msgid ""
> > N "\n"
> > N "\n"
> > N "WARNING!!! VNC server running with NO PASSWORD!\n"
> > N "You can use the vncpassword=<password> boot option\n"
> > N "if you would like to secure the server.\n"
> > N "\n"
> >  msgstr ""
> > N "\n"
> > N "\n"
> > N "VARNING!!! VNC-servern kör UTAN LÖSENORD!\n"
> > N "Du kan använda uppstartsflaggan vncpasswd=<lösenord>\n"
> > N "om du vill säkra servern.\n"
> > N "\n"
> 
> I orginalet är nyckelordet "vncpassword".

Oj! Jag fixar. Tack!


> >  #: ../fsset.py:2011
> >  #, python-format
> > N msgid ""
> > N "Multiple devices on your system have are labelled %s. Labels across devices "
> > N "must be unique for your system to function properly.\n"
> > N "\n"
> > N "Please fix this problem and restart the installation process."
> > N msgstr ""
> > N "Flera enheter på ditt system har etiketten %s. Etiketter över enheter måste "
> > N "vara unika för att ditt system ska fungera korrekt.\n"
> > N "\n"
> > N "Korrigera detta problem och starta om installationen."
> 
> Har du felrapporterat "have"?

Nej, men nu har jag:
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=107540


> >  #: ../packages.py:1352
> > N msgid "Warning! This is pre-release software!"
> > N msgstr "Varning! Detta är en förhandsutgåva av programvara!"
> 
> "Av programvara" på slutet låter krystat. Tror du inte man helt
> enkelt kan stryka det? Sammanhanget borde väl vara uppenbart?

Jo, jag har strykt det nu. Tack!


> >  #: ../partedUtils.py:274
> >  #, python-format
> > N msgid ""
> > N "The device %s is LDL formatted instead of CDL formatted. LDL formatted "
> > N "DASDs are not supported for usage during an install of %s. If you wish to "
> > N "use this disk for installation, it must be re-initialized causing the loss "
> > N "of ALL DATA on this drive.\n"
> > N "\n"
> > N "Would you like to reformat this DASD using CDL format?"
> > N msgstr ""
> > N "Enheten %s är LDL_formaterad istället för CDL-formaterad. LDL-formaterade "
> > N "DASD:er stöds inte för användning under en installation av %s. Om du vill "
> > N "använda denna hårddisk för installation måste den initieras om, vilket "
> > N "kommer att förstöra ALL DATA på denna hårddisk.\n"
> > N "\n"
> > N "Vill du formatera om denna DASD med CDL-format?"
> 
> Det skall vara bindestreck, inte understrykning, i LDL-formaterad.

Oj, visst, tack!


> >  #: ../iw/firewall_gui.py:156 ../textw/firewall_text.py:28
> > N msgid ""
> > N "A firewall can help prevent unauthorized access to your computer from the "
> > N "outside world. Would you like to enable a firewall?"
> > N msgstr ""
> > N "En brandvägg kan hjälpa till att förhindra otillåten åtkomst till din dator "
> > N "från världen utanför. Vill du aktivera en brandvägg?"
> 
> Lite lättare alternativ: "omvärlden" istället för "världen utanför".

Jo, ändrar.

Tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.