Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Jan Moren (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2003-10-19 14:36:25

sön 2003-10-19 klockan 02.18 skrev Christian Rose:
> Här är uppdateringen av redhat-config-users. Ta gärna en titt. Filen
> finns även på
> http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-users.sv.po.
> 

>  #: ../src/asciiCheck.py:46
> N msgid "The user name may not begin with a number."
> N msgstr "Användarnamnet får inte börja med ett tal."

"ett tal" -> "en siffra"

"Tal" är den abstrakta entiteten, och "siffra" är en typografisk
representation. "4" och "IV" är samma tal, men skrivna med olika
representationer.


>  #: ../src/asciiCheck.py:100
> N msgid "The group name may not begin with a number."
> N msgstr "Gruppnamnet får inte börja med ett tal."

"siffra"

 
> G msgid ""
> G "Please specify the number of days before changing the password is allowed."
> G msgstr "Ange antalet dagar innan lösenordsbyte är tillåtet."

"är tillåtet" -> "blir tillåtet"

 
>  #: ../src/mainWindow.py:336
> N msgid ""
> N "The user database cannot be read. This problem is most likely caused by a "
> N "mismatch in /etc/passwd and /etc/shadow. The program will exit now."
> N msgstr ""
> N "Användardatabasen kan inte läsas. Detta problem orsakas troligtvis av att /"
> N "etc/passwd och /etc/shadow är ur synk. Programmet kommer nu att avslutas."

".. och /etc/shadow ej stämmer överens. ..."

Eller nånting annat. "ur synk" känns fel i allal fall.

> G msgid "Days warning before change:"
> G msgstr "Dagars varning före ändring:"

"före" -> "innan" ?

>  #: ../src/userProperties.py:449
> N msgid ""
> N "Please specify the number of days before changing the password is allowed."
> N msgstr "Ange antalet dagar innan lösenordsbyte är tillåtet."

"är" -> "blir"

> N msgstr ""
> N "Systemgruppsdatabasen kan inte läsas. Detta problem orsakas troligtvis av /"
> N "etc/group och /etc/gshadow är ur synk. Programmet kommer nu att avslutas."

"ej stämmer överens."

> G msgid "Apply filter"
> G msgstr "Tillämpa filter"

"Använd filter"

>  #: redhat-config-users.gladestrings:84
> N msgid "Apply filter"
> N msgstr "Tillämpa filter"

"Använd filter"

> G msgid "The group name may not begin with a number."
> G msgstr "Gruppnamnet får inte börja med ett tal."

"tal" -> "siffra"


-- 
 
Trust the Computer. The Computer is your friend.
 
Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.