Re: redhat-config-kickstart (Red Hat)

Författare: Jan Moren (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2003-10-19 13:50:58

sön 2003-10-19 klockan 01.34 skrev Christian Rose:
> Här är uppdateringen av redhat-config-kickstart. Ta gärna en titt. Filen
> finns även på
> http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-kickstart.sv.po.
> 
> 
> Christian
>  
> G msgid "Create a software RAID partition"
> G msgstr "Skapa en programvaru-RAID-partition"

"Skapa en mjukvaru-RAID-partition"


>  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:287
>  
>  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:240
> N msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
> N msgstr ""
> N "Ange horisontell och vertikal synkroniseringsfrekvens istället för bildskärm"
> N 

Förslag: behåll "hsync" och "vsync", då detta är namnen på parametrarna
i konfigurationsfilen (och normalt i monitordokumentationen också),
snarare än engelska namnen på termerna (som ju snarare är "horizontal
sync" eller liknande). 


>  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:172
>  
> G msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
> G msgstr ""
> G "Ange horisontell och vertikal synkroniseringsfrekvens istället för bildskärm"
>  #: ../src/basic.py:205

Dito.

>  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:218
> N msgid "Disable firewall"
> N msgstr "Inaktivera brandvägg"
>  
>  
> G msgid "Enable Hesiod Support"
> G msgstr "Använd stöd för Hesiod"

"Disable" -> "Inaktivera" - ska inte "Enable" -> "Aktivera"?

>  #: ../src/bootloader.py:136
> N msgid "Grub passwords do not match. Please try again."
> N msgstr "Grub-lösenorden stämmer inte överens. Försök igen."

".. är inte lika." ?
 

 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:280
> N msgid "Create a software RAID partition"
> N msgstr "Skapa en programvaru-RAID-partition"

"...mjukvaru..."

 
-- 
 
Trust the Computer. The Computer is your friend.
 
Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden
-- 
 
Trust the Computer. The Computer is your friend.
 
Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.