kudzu (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 00:33:10

Här är uppdateringen av kudzu. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/kudzu.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for kudzu.
 # Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.27 2003/08/15 12:04:31 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kudzu\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-01-31 17:59-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-02-01 10:13+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-08-14 23:01-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-08-15 14:11+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: ../hwconf.c:867
 #, c-format
G msgid "ran netconfig for %s%d"
G msgstr "körde \"netconfig\" för %s%d"
N msgid "ran netconfig for %s (%s)"
N msgstr "körde \"netconfig\" för %s (%s)"
 
 
 #: ../hwconf.c:1044
 #, c-format
G msgid "ran kbdconfig for %s"
G msgstr "körde \"kbdconfig\" för %s"
N msgid "ran redhat-config-keyboard for %s"
N msgstr "körde \"redhat-config-keyboard\" för %s"
 
 
 #: ../hwconf.c:1559
N msgid "IDE controller"
N msgstr "IDE-styrenhet"
N 
 #: ../hwconf.c:1561

# Swedish messages for kudzu.
# Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.27 2003/08/15 12:04:31 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kudzu\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-14 23:01-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-15 14:11+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../hwconf.c:68
msgid ""
" <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |  <Space> selects |  <F12> next "
"screen"
msgstr ""
" <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa skärm"

#: ../hwconf.c:71
#, c-format
msgid ""
"Hardware Discovery Utility %s           (C) 2003 Red Hat, Inc."
msgstr ""
"Hårdvarudetekteringsverktyg %s           © 2003 Red Hat, Inc."

#: ../hwconf.c:181
#, c-format
msgid "linked %s to %s"
msgstr "länkade %s till %s"

#: ../hwconf.c:202
#, c-format
msgid "unlinked %s (was linked to %s)"
msgstr "tog bort länken %s (var länkad till %s)"

#: ../hwconf.c:204
#, c-format
msgid "unlinked %s"
msgstr "tog bort länken %s"

#: ../hwconf.c:244
#, c-format
msgid "ran loadkeys %s"
msgstr "körde \"loadkeys %s\""

#: ../hwconf.c:357
msgid "Update /etc/inittab"
msgstr "Uppdatera /etc/inittab"

#: ../hwconf.c:357 ../hwconf.c:493
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../hwconf.c:357 ../hwconf.c:493
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../hwconf.c:358
msgid ""
"Your /etc/inittab is not suitable for serial console operation. Would you "
"like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/inittab är inte lämplig för användning med en seriell konsoll. Vill "
"du att den ska uppdateras?"

#: ../hwconf.c:360
msgid ""
"Your /etc/inittab is not suitable for video console operation. Would you "
"like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/inittab är inte lämplig för användning med en grafisk konsoll. Vill "
"du att den ska uppdateras?"

#: ../hwconf.c:493
msgid "Update /etc/securetty"
msgstr "Uppdatera /etc/securetty"

#: ../hwconf.c:494
#, c-format
msgid ""
"Your /etc/securetty does not contain `%s' device, which means root won't be "
"able to log in on console. Would you like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/securetty innehåller inte enheten \"%s\", vilket innebär att root "
"inte kommer att kunna logga in på konsollen. Vill du att den ska uppdateras?"

#: ../hwconf.c:821
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Konfigurerar %s"

#: ../hwconf.c:822
msgid "Configuring"
msgstr "Konfigurerar"

#: ../hwconf.c:835 ../hwconf.c:851 ../hwconf.c:895 ../hwconf.c:915
#: ../hwconf.c:941 ../hwconf.c:967 ../hwconf.c:1007
#, c-format
msgid "aliased %s as %s"
msgstr "skapade alias för %s: %s"

#: ../hwconf.c:867
#, c-format
msgid "ran netconfig for %s (%s)"
msgstr "körde \"netconfig\" för %s (%s)"

#: ../hwconf.c:1031
#, c-format
msgid "ran mouseconfig for %s"
msgstr "körde \"mouseconfig\" för %s"

#: ../hwconf.c:1044
#, c-format
msgid "ran redhat-config-keyboard for %s"
msgstr "körde \"redhat-config-keyboard\" för %s"

#: ../hwconf.c:1073
#, c-format
msgid "ran printconf for %s"
msgstr "körde \"printconf\" för %s"

#: ../hwconf.c:1084
msgid "turned on bcm5820 service"
msgstr "aktiverade bcm5820-tjänst"

#: ../hwconf.c:1095
msgid "turned on aep1000 service"
msgstr "aktiverade aep1000-tjänst"

#: ../hwconf.c:1119
#, c-format
msgid "Unconfiguring %s"
msgstr "Tar bort konfiguration för %s"

#: ../hwconf.c:1120
msgid "Removing Configuration"
msgstr "Tar bort konfiguration"

#: ../hwconf.c:1379 ../hwconf.c:1382 ../hwconf.c:1416
msgid "Welcome to Kudzu"
msgstr "Välkommen till Kudzu"

#: ../hwconf.c:1391
#, c-format
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"On the following screens you will be able to configure any new or removed "
"hardware for your computer.\n"
"\n"
"        Press any key to continue.\n"
"\n"
"     Normal bootup will continue in %d seconds."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsverktyget för hårdvara "
"i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera ny eller borttagen "
"hårdvara i din dator.\n"
"\n"
"     Tryck valfri tangent för att fortsätta.\n"
"\n"
"  Normal uppstart kommer att fortsätta om %d sekunder."

#: ../hwconf.c:1400
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"On the following screens you will be able to configure any new or removed "
"hardware for your computer.\n"
"\n"
"        Press any key to continue."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsverktyget för hårdvara "
"i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera ny eller borttagen "
"hårdvara i din dator.\n"
"\n"
"     Tryck valfri tangent för att fortsätta."

#: ../hwconf.c:1417
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"               Timeout exceeded."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsverktyget för hårdvara "
"i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"               Gjorde time-out."

#: ../hwconf.c:1479
msgid ""
" <F2> Configure / Unconfigure All | <F3> Ignore / Keep All | <F4> Cancel "
msgstr ""
" <F2> Konfigurera/Avkonfigurera alla | <F3> Ignorera/Behåll alla | <F4> "
"Avbryt"

#: ../hwconf.c:1535
msgid "network card"
msgstr "nätverkskort"

#: ../hwconf.c:1537
msgid "SCSI controller"
msgstr "SCSI-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1539
msgid "video adapter"
msgstr "grafikkort"

#: ../hwconf.c:1541
msgid "sound card"
msgstr "ljudkort"

#: ../hwconf.c:1543
msgid "mouse"
msgstr "mus"

#: ../hwconf.c:1545
msgid "modem"
msgstr "modem"

#: ../hwconf.c:1547
msgid "CD-ROM drive"
msgstr "cdromenhet"

#: ../hwconf.c:1549
msgid "tape drive"
msgstr "bandstation"

#: ../hwconf.c:1551
msgid "floppy drive"
msgstr "diskettstation"

#: ../hwconf.c:1553
msgid "scanner"
msgstr "bildläsare"

#: ../hwconf.c:1555
msgid "hard disk"
msgstr "hårddisk"

#: ../hwconf.c:1557
msgid "RAID controller"
msgstr "RAID-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1559
msgid "IDE controller"
msgstr "IDE-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1561
msgid "printer"
msgstr "skrivare"

#: ../hwconf.c:1563
msgid "video capture card"
msgstr "videofångarkort"

#: ../hwconf.c:1565
msgid "keyboard"
msgstr "tangentbord"

#: ../hwconf.c:1567
msgid "monitor"
msgstr "bildskärm"

#: ../hwconf.c:1569
msgid "USB controller"
msgstr "USB-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1571
msgid "IEEE1394 controller"
msgstr "IEEE1394-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1573
msgid "PCMCIA/Cardbus controller"
msgstr "PCMCIA-/Cardbus-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1577
#, c-format
msgid "%s device"
msgstr "%s-enhet"

#: ../hwconf.c:1686
msgid "Hardware Removed"
msgstr "Hårdvara har tagits bort"

#: ../hwconf.c:1686
msgid "Remove Configuration"
msgstr "Ta bort konfiguration"

#: ../hwconf.c:1687
msgid "Keep Configuration"
msgstr "Behåll konfiguration"

#: ../hwconf.c:1687 ../hwconf.c:1731
msgid "Do Nothing"
msgstr "Gör ingenting"

#: ../hwconf.c:1688
#, c-format
msgid ""
"The following %s has been removed from your system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"You can choose to:\n"
"\n"
"1) Remove any existing configuration for the device.\n"
"2) Keep the existing configuration. You will not be prompted again if the "
"device seems to be missing.\n"
"3) Do nothing. The configuration will not be removed, but if the device is "
"found missing on subsequent reboots, you will be prompted again."
msgstr ""
"Följande %s har tagits bort från ditt system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"Du kan välja att:\n"
"\n"
"1) Ta bort all befintlig konfiguration för enheten.\n"
"2) Behålla befintlig konfiguration. Du kommer inte att få frågan igen om "
"enheten verkar saknas.\n"
"3) Göra ingenting. Konfigurationen kommer inte att tas bort, men om enheten "
"saknas vid efterföljande uppstarter kommer du att få frågan igen."

#: ../hwconf.c:1730
msgid "Hardware Added"
msgstr "Hårdvara har lagts till"

#: ../hwconf.c:1730
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: ../hwconf.c:1731
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#: ../hwconf.c:1732
#, c-format
msgid ""
"The following %s has been added to your system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"You can choose to:\n"
"\n"
"1) Configure the device.\n"
"2) Ignore the device. No configuration will be added, but you will not be "
"prompted if the device is detected on subsequent reboots.\n"
"3) Do nothing. No configuration will be added, and the device will show up "
"as new if it is detected on subsequent reboots."
msgstr ""
"Följande %s har lagts till i ditt system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"Du kan välja att:\n"
"\n"
"1) Konfigurera enheten.\n"
"2) Ignorera enheten. Ingen konfiguration kommer att läggas till, men du "
"kommer inte få frågan igen om enheten upptäcks under efterföljande "
"uppstarter.\n"
"3) Göra ingenting. Ingen konfiguration kommer att läggas till, och enheten "
"kommer att visas som ny om den upptäcks under efterföljande uppstarter."

#: ../hwconf.c:1831
msgid "do configuration that doesn't require user input"
msgstr "utför konfiguration som inte kräver inmatning från användare"

#: ../hwconf.c:1835
msgid "do only 'safe' probes that won't disturb hardware"
msgstr "utför endast \"säkra\" tester som inte kommer att störa hårdvaran"

#: ../hwconf.c:1839
msgid "set timeout in seconds"
msgstr "ställ in time-out i sekunder"

#: ../hwconf.c:1842
msgid "probe only, print information to stdout"
msgstr "testa endast, skriv information till standard ut"

#: ../hwconf.c:1846
msgid "probe only the specified 'bus'"
msgstr "testa endast den angivna bussen"

#: ../hwconf.c:1850
msgid "probe only for the specified 'class'"
msgstr "testa endast för den angivna klassen"

#: ../hwconf.c:1854
msgid "read probed hardware from a file"
msgstr "läs testad hårdvara från fil"

#: ../hwconf.c:1855
msgid "file to read hardware info from"
msgstr "fil som hårdvaruinformation ska läsas ifrån"

#: ../hwconf.c:1858
msgid "search for modules for a particular kernel version"
msgstr "sök efter moduler för en viss kärnversion"

#: ../hwconf.c:1859
msgid "kernel version"
msgstr "kärnversion"

#: ../hwconf.c:1880
msgid ""
"\n"
"ERROR - You must be root to run kudzu.\n"
msgstr ""
"\n"
"FEL - Du måste vara root för att kunna köra kudzu.\n"

#~ msgid "Existing Configuration Detected"
#~ msgstr "Upptäckte befintlig konfiguration"

#~ msgid "Migrate existing network configuration?"
#~ msgstr "Vill du flytta över den befintliga nätverkskonfigurationen?"

#~ msgid "ran kbdconfig for %s"
#~ msgstr "körde \"kbdconfig\" för %s"

#~ msgid "RPM Required"
#~ msgstr "RPM krävs"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Filesystem"
#~ msgstr "Filsystem"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid ""
#~ "The %s RPM is needed to use this graphics card. You can install it from "
#~ "your Red Hat Linux CD-ROM, from another location on the filesystem, or "
#~ "postpone it until later."
#~ msgstr ""
#~ "RPM-paketet %s krävs för att kunna använda detta grafikkort. Du kan "
#~ "installera det från din Red Hat Linux-cdrom, från en annan plats i "
#~ "filsystemet, eller skjuta upp det till senare."

#~ msgid "Insert CD-ROM"
#~ msgstr "Sätt i cdrom"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"

#~ msgid "Please insert your Red Hat Linux CD-ROM (Disc 1)."
#~ msgstr "Sätt i din Red Hat Linux-cdrom (skiva 1)."

#~ msgid "Mount failed"
#~ msgstr "Montering misslyckades"

#~ msgid "Could not mount CD-ROM."
#~ msgstr "Kunde inte montera cdrom."

#~ msgid "RPM Install Failed"
#~ msgstr "RPM-installation misslyckades"

#~ msgid "RPM install of %s failed."
#~ msgstr "RPM-installation av %s misslyckades."

#~ msgid "Path:"
#~ msgstr "Sökväg:"

#~ msgid "Please enter the path where the %s RPM can be found:"
#~ msgstr "Ange sökvägen där RPM-paketet %s finns:"

#~ msgid "Enter path to RPM"
#~ msgstr "Ange sökväg till RPM"

#~ msgid "disabling sleep bit on potentially buggy %s hardware"
#~ msgstr "inaktiverar sleep-biten på potentiellt felaktig %s-hårdvara"

#~ msgid "Run printtool"
#~ msgstr "Köra \"printtool\""

#~ msgid ""
#~ "To properly configure your %s, you need to run the 'printtool' command "
#~ "from the X window system"
#~ msgstr ""
#~ "För att konfigurera din %s korrekt måste du köra kommandot \"printtool\" "
#~ "från X Window-systemet"

#~ msgid "ran sndconfig for %s"
#~ msgstr "körde \"sndconfig\" för %s"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.