gTick, Latrine och gBiff

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-10-13 13:41:05

Patrik Johansson writes:
> Jag skickade ett brev till e-postlistan i fredags det har varit lite
> problem med e-postservern för mig så jag vet inte vad som har gått ut
> eller kommit in. Så istället för att eventuellt posta ett dubbelt inlägg i
> epostlistan mailar jag till dig direkt.
> 
> Jag tar mig gärna an gtick, latrine och gbiff om det går bra.

Antingen har det inte kommit fram, eller så har jag missat det.  Hur
som helst, jag anmäler dig nu istället.

> Sen, jag har fyllt i pappret till Free Software Foundation men inte kommit
> med på AUTHORS-listan ännu. Jag har fått en kopia från FSF så de har
> mottagit mitt brev. Går det att skicka in översättningar nu ändå?

Jag vet inte exakt i vilken ordning saker sker.  Enklast är väl att du
helt enkelt provar och ser när du har en översättning klar.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.