Re: Översättningen av YaST2 (Installer)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-08 21:01:00

tis 2003-10-07 klockan 12.16 skrev Sofia Nilsson:
> Här är några ändringsförslag till YaST2.

Jag vet inte vem som översätter YaST, men jag tror inte det är någon på
denna lista, även om det hade varit trevligt om det varit så.


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.