Re: Mera Gnome 2.2

Författare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson_at_sun.com)
Datum: 2003-09-30 14:22:40

Göran Uddeborg wrote:

>>epiphany
>>msgid "For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the end of the page."
>>msgstr "Huruvida sökning ska börja om från början igen när slutet på sidan nås vid sök i sida."
>>msgstr "Huruvida sökning ska börja om från början igen när slutet på sidan nås vid sökning på sida."
>>  
>>
>
>Ok för sök -> sökning. Om man söker "på" eller "i" en sida är lite
>lurigare. Det känns mer rätt med "i", när det handlar om en
>begränsning, medan "på" mera känns som att det är en sökning av hela
>dokumentet, men att man just nu är på den sidan. Kanske "inom" kan
>accepteras?
> 
>
Jag tycker att det är precis tvärtom - man söker _i_ hela dokumentet, 
men på en sida. Man säger ju titta på en sida, leta på en sida, det står 
på sidan .... och så vidare.

>
> 
>
>>epiphany
>>msgid "Privacy"
>>msgstr "Integritet"
>>msgstr "Sekretess"
>>  
>>
>
>I andra sammanhang brukar man ju tala om "personlig integritet" på
>svenska, motsvarande engelskans "privacy".
>
Ja, "integritet" är ju inte fel, det är bara jag som inte har tagit mig 
tid att kommentera. "Sekretess" används på andra håll, t.ex. i Mozilla 
så det var därför jag föreslog det.

>
> 
>
>>gcalctool
>>msgid "Frac"
>>msgstr "Bråk"
>>gcalctool
>>msgid "Fractional portion of displayed value"
>>msgstr "Decimaldelen av det visade värdet"
>>msgstr "Bråkdelen av det visade värdet"
>>gcalctool
>>msgid "Fractional portion"
>>msgstr "Bråkdel"	
>>  
>>
>
>Jag skulle vilja göra det enhetligt åt andra hållet: "Dec",
>"Decimaldelen/Decimalerna av det visade värdet",
>"Decimaldel/Decimaler".
>
Varför är "decimaldel" bättre?

>
>
> 
>
>>gdm
>>msgid "I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun the X configuration program. Then restart GDM."
>>msgstr "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Troligtvis är den inte korrekt inställd. Du kommer att behöva logga in på en konsoll och köra om X-konfigurationsprogrammet. Starta sedan om GDM."
>>msgstr "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Troligtvis är den inte korrekt installerad. Du kommer att behöva logga in på ett systemfönster och köra om X-konfigurationsprogrammet. Starta sedan om GDM."
>>  
>>
>
>Varför installerad? I orginalet talar de ju om "set up", vilket väl
>har med inställningar och inte installation att göra.
>
Ja jag antar att det är det som konfigurationsprogrammet gör, d.v.s. 
ställer in. Det gick väl lite för snabbt...

>
> 
>
>>gdm
>>msgid "Would you like me to try to run the X configuration program? Note that you will need the root password for this."
>>msgstr "Vill du att jag ska prova att köra X-konfigurationsprogrammet? Observera att du kommer att behöva rootlösenordet för detta."
>>msgstr "Vill du att jag ska prova att köra X-konfigurationsprogrammet? Observera att du kommer att behöva rotlösenordet för detta."
>>  
>>
>
>Vi brukar betrakta användaren "root" som ett namn, och därför inte
>översätta det. Det tycker jag är rätt, det är inte roten i någon
>hierarki. (Däremot t.ex. rotkatalog, för där är det en rot i ett
>träd.)
> 
>
OK, jag förstår.

>
> 
>
>>gdm
>>msgid "Would you like to view the detailed X server output as well?"
>>msgstr "Vill du även se den detaljerad utdata från X-servern?"
>>msgstr "Vill du även se den detaljerad utdatan från X-servern?"
>>  
>>
>
>"Detaljerade" får det bli om det skall vara helt rätt.
>
Ja så måste det bli.

>
> 
>
>>libgtop
>>msgid "The number of minor faults the process has made, those which have not required loading a memory page from disk."
>>msgstr "Antal mindre sidfel processen har gjort, vilka inte kräver att en sida läses in från disk."
>>msgstr "Antal mindre fel processen har gjort, vilka inte kräver att en minnessida läses in från disk."
>>  
>>
>
>Att en process "gör fel" på svenska associerar jag inte till sidfel.
>Jag tycker inte du skall göra denna ändring. Det engelska orginalet
>säger visserligen bara "fault". För mig är det lättare att associera
>till "page fault" från det. Jag vet inte om det bara är jag, men
>oavsett det så tycker jag inte du skall ändra till den oklara
>skrivningen på svenska.
>
>_______________________________________________
>sv mailing list
>sv@li.org
>http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv
>
> 
>


-- 
Sofia Nilsson
Swedish Language Lead and Translator
Translation and Language Information Services

Address: Star Office Software Entwicklungs GmbH
Sachsenfeld 4
D-20097 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.23646-783
Fax: +49.40.23646-550
e-mail: sofia.nilsson@sun.com_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.